Jaarverslag 2014

Stichting Deborafonds tot ondersteuning van het Chilenje Transient Home,

79 Chiyele Road, Chilenje South, Lusaka, Zambia

http://www.deborafonds.nl

ANBI nr 816808259 – Inschrijfnr Kamer van Koophandel Midden-Nederland 30193181

ING-bank NL67INGB0004263322 ten name van Stichting Deborafonds te Loenen a/d Vecht

 

Ben en Mieke Bal-Nefkens

Dorpsstraat 79

3632 AS Loenen a/d Vecht, 0294-23.38.70

miekenefkens@kabelfoon.net, benbal@caiway.nl

 

14 februari 2015

 

Aan al onze donateurs en al onze verdere helpers.

Dit wordt, als we goed tellen, ons twaalfde jaarverslag. Het is onze gewoonte geworden om de aandacht te verdelen tussen aan de ene kant het zakelijke deel, en aan de andere kant nieuwtjes en andere naar wij hopen interessante verhalen.

Voor die verhalen putten wij sinds de reis die Nino en Ben in 2012 naar Lusaka maakten uit de aantekeningen van die reis en, voor de website, de foto’s en filmpjes die zij in die week wisten te maken. De vorige twee keer hebben we het gehad over de toenmalige weeshuismoeder, en over het huis. Dit keer komt in dit vervolgverhaal eindelijk het hoofd-onderwerp aan bod: de kinderen. Voor volgende keren hebben we nog in petto de organisatie, de buurt en de stad, het land, en onze reis en ons verblijf.

 

Grote gebeurtenissen

Op 25 oktober vierde Zambia zijn vijftigjarig bestaan als onafhankelijke republiek. Dit gouden jubileum is extra feestelijk omdat het land al die tijd vreedzaam en democratisch is geweest en gebleven. Zeker in vergelijking met buurlanden Zaïre, Rwanda en Zimbabwe is dat geen geringe prestatie, waar men dan ook bewust trots op is. Verderop meer over dit jubileum en wat het voor ons weeshuis heeft betekend.

Op 28 oktober overleed in een ziekenhuis in Londen de president van Zambia Michael Sata. Een vreemde schaduw over het grote feest, ook al kwam het niet onverwachts. De dag daarna werd, in afwachting van nieuwe verkiezingen, de interim-president geïnstalleerd. Deze Dr Guy Scott is, tot aan de verkiezingen op 20 januari, het eerste witte staatshoofd in niet-Arabisch Afrika geweest sinds F.W. de Klerk in Zuid-Afrika in 1994 aftrad. Dit illustreert het niet-racistische karakter van het land.

 

Zakelijk jaarverslag

Evenals vorige jaren hebben we zes maal, om de twee maanden, 800 euro overgemaakt naar het weeshuis, en, steeds twee weken eerder zodat het ongeveer tegelijk aankwam, twee dozen met kleertjes, schoenen, en wat knuffels, speeltjes en Engelstalige kinderboeken. Nog steeds hebben we voor 2015 genoeg kleren, schoenen en knuffels in voorraad. Engelstalige kinderboeken blijven wel nog steeds meer dan welkom. En voor na 2015 zullen met name grotere maten kindersokken weer van pas komen, tot ca 12 jaar.

 

Een enkele keer valt een donateur weg, maar een enkele keer komt er ook een bij, en op dit niveau van financiële steun zitten we nog steeds vrij stabiel. Namens het weeshuis, maar toch ook hartgrondig namens onszelf, zijn we jullie daarvoor dankbaar. We handhaven nog steeds ons principe van de 100%-garantie, dat wil zeggen dat wij ervoor instaan dat 100% van jullie giften, met uitzondering van de kosten van overboeking, in handen van de weeshuismoeder komt. Alle verdere onkosten zijn onze bijdrage. Over de aparte pot die we gevormd hebben ten bate van het gewenste grotere huis hebben we het zo meteen.

 

Eerst willen we bij naam danken Mr J.J. Slof en zijn medewerker Marcel van Klooster in Loosdrecht, die opnieuw belangeloos ons financieel verslag hebben opgesteld. Je vindt dit op de laatste bladzijde hieronder. Net zo hard danken we Willem de Groot en diens medewerker Michael Maas, die ons ieder jaar helpen bij het onderhoud en het aanvullen van onze website. En niet minder Geert Bal die de nieuwe foto’s en het filmpje op de website heeft geplaatst. Verder heeft de firma Beukeboom te Eemnes, door de bemiddeling van ons bestuurslid Martha de Vreeze, opnieuw voor een schitterende partij nieuwe kinderschoenen gezorgd.

 

Tijdens ons bezoek was het aantal aanwezige kinderen minimaal: ongeveer een dozijn. Op andere momenten kan het oplopen tot het dubbele, en dan is het behelpen. Al lang bestaat daarom de wens om een groter onderkomen te vinden. Zoals we twee jaar geleden al vertelden, is daartoe, door een schenking van de gemeente, een groot terrein verkregen. We laten ter kennismaking dit keer één foto daarvan zien, en zullen er later nader over uitweiden.

 

Dat zou best eens volgend jaar kunnen zijn, want inmiddels is er wel actie op gang aan het komen. Vorig jaar meldden we dat de aparte spaarpot die we al jaren aanhouden voor giften speciaal voor dit doel, inmiddels de vijftienduizend euro was gepasseerd. Intussen lag de plannenmakerij voor het grotere huis stil, als gevolg van een ingrijpende reorganisatie van de Child Care and Adoption Society of Zambia, die het huis runt. Maar, zoals weeshuismoeder Rose ons schreef:

 

the challenge of not having a bigger place still haunts us. We still have that piece of land, and hope one day we will put up a structure which will benefit these little ones.

 

Inmiddels heeft contact tussen Ben en Veronica Machungwa, de voormalige accountant die in het bestuur zit en die hij bij het bezoek in 2012 beter heeft leren kennen, het volgende opgeleverd. De eerste behoefte is een omheining rond het terrein. Dat heeft ieder huis en gebouw in heel Lusaka. De urgentie van deze omheining werd als volgt door Veronica uitgelegd.

 

The Project you are right has faced a lot of financial challenges to the point where we have had some people illegally build on part of our land, but we are now desperately trying to raise about US$3000 to fence off the land in order to show presence, as with the massive development that’s taken place in the area that place is now in the middle of a residential area. I have said all this unofficially, as I am not the Organisation’s spokesperson, but to enable you to deal truthfully with your donors.

 

The name of the area is called Chalala. It used to be bush as late as the 90’s but the city has developed so quickly as to leave this area in the midst of these new houses, exposing it to high demand.

 

Het bedrag van 3000 US dollar is Veronica’s privé-schatting van de bouwkosten. We zijn overeengekomen, en de Board heeft besloten, dat een formele kostenraming wordt aangevraagd, en dat op basis daarvan een aannemersbedrijf wordt ingehuurd dat dit werk gaat uitvoeren. Wij zullen een gedeeltelijke aanbetaling doen, en na voltooiïng, als Veronica en de rest van de Board het werk in orde hebben bevonden, de rest voldoen. We krijgen foto’s van de situatie voor en na het werk.

 

Ons plan is om, op een geschikt moment, te polsen wat nu een volgende mogelijke stap is.

 

Foto’s en films

 

Voor we dan gaan vertellen over wat we beleefd hebben met de kinderen, eerst uitleg over hoe

je de foto’s en filmpjes kunt bekijken die bij ons verhaal horen. We zullen daarna proberen ons verhaal zo te vertellen dat het ook te volgen is voor wie geen zin heeft in de website; aan de andere kant volgen we daarbij wel de serie foto’s en het filmpje.

 

Je googlet http://www.deborafonds.nl. Ofwel je krijgt onze openingspagina meteen, ofwel je krijgt meldingen waarvan je gewoon de eerste aanklikt. Op de zwarte balk onder de titelfoto klik je op Foto’s of Films. Klik je op een foto dan krijg je hem groot. De pijlen rechts en links brengen je naar de volgende/vorige. Verder wijst het zichzelf de weg, en zo niet, dan staat ons mailadres bij ons briefhoofd hierboven: altijd welkom.

 

In het foto-archief is de serie over het huis, die we vorig jaar plaatsten, tijdelijk verdwenen; wordt aan gewerkt.

 

Bij de Filmpjes hebben we drie tien jaar oude filmpjes weggehaald omdat ze wazig begonnen te worden en bovendien onderhand verouderd zijn. Nu zie je eerst het superkorte nieuwe filmpje van Ben op de binnenplaats van het huis. Daar onder zijn er de twee filmpjes die we twee jaar geleden plaatsten. In het eerste zie je de binnenplaats van het huis met de muren, onze gastvrouw en vriendin Zoe, en de toenmalige weeshuismoeder die uitleg geeft van de watervoorziening.

Het tweede spreekt voor zich.

 

De kinderen

 

Ter introductie eerst het filmpje: een superkorte impressie, maar wel met beweging en geluid.

 

Dan de serie foto’s. Op de eerste zie je een groot deel van de toen aanwezige groep, met de dienstdoende verzorgster en Ben, op de binnenplaats van het huis. Op de achtergrond zie je het onderste stuk van de watertoren waarover we vorig jaar meer verteld hebben, met nog net leesbaar het bord dat de Nederlandse schenkers vermeldt. Vooraan rechts van het midden zie je de enige jongen in de toenmalige groep, de zelfde die later Ben mee naar zijn school zal nemen.

Vooraan links zie je één van de twee kennelijk zwakbegaafde meisjes. Deze was toen een jaar of negen, de ander, die met neergebogen gezicht rechts achter deze staat, was al over de twaalf. Het viel op dat deze twee goed functioneerden in de groep: uiteraard niet op dezelfde manier als de anderen, maar ze leken niet minder op hun plaats en tevreden. Toen we in december, ons voorbereidend op het samenstellen van dit jaarverslag, Rose vroegen hoe het nu was met deze twee pupillen, schreef ze als volgt.

 

The retarded girls are still there and we have more now: two boys aged 5 and 6 years, two girls 12 and 16 years. Two of our deaf and dumb girls went to a special school for mentally challenged, sat for the grade seven exam, and passed very well. We are trying to put them into a boarding-school for challenged children. We hope Department of social welfare will help us, which I doubt.

The other girl you met is still here. We tried to look for a place in the institution where they keep challenged children. They tell us that there are no places. We are still trying to place her somewhere.

Wat op deze foto verder opvalt zijn de mooie en brandschone kleren. De wasautomaat in het huis is dagelijks in bedrijf, en ook dagelijks hangt er was aan de waslijn.

Zoals je ziet zijn de leeftijden gespreid, tot normaal gesproken ca twaalf jaar. Rond die tijd gaan ze ofwel naar een kostschool, ofwel naar een opleidingscentrum van het Rode Kruis, ofwel naar inmiddels opgespoorde familie die ze kan en wil hebben. Zuigelingen en beginnende peuters waren er, anders dan meestal, tijdens ons bezoek niet bij.

Tenslotte zie je op deze zoals ook op alle andere foto’s een zekere goedgemutstheid, die daar eigenlijk de hele dag door heerst.

Op de tweede foto zie je drie van de grotere kinderen in de weer met boekjes die we voor ze hadden meegebracht. Let ook op de fraaie haardracht.

Op foto 3 is een groter groepje geconcentreerd en kennelijk langdurig bezig met de inhoud van de doos kraaltjes met toebehoren die we voor ze hadden meegebracht. De jongen met niet minder toewijding dan de meisjes. Let op de zon: het was hartje winter!

Op foto vier toont een van de kleintjes trots haar zelfgeregen halsketting. Op de achtergrond zie je Nino. Foto vijf toont eenzelfde tafereeltje: een ernstige zaak!

Op foto zes een handenklap-spelletje. Op foto zeven zie je Nino hetzelfde spelletje à deux doen met een van de kinderen.

Op foto 8 dezelfde groep als op foto 1, minder formeel en met meer lol. Het soort lol waar we nog een paar keer iets van zullen zien, en die daar vaak heerste.

Foto’s 9 en 10 tonen kinderen met knuffels die ze ook van ons hadden, 9 de twee kleintjes die we al kennen, en 10 de jongste van de twee zwakbegaafden.

Nu we het zo terug zien hadden we heel wat bagage bij ons, meegegeven door verschillenden van jullie: op de elfde foto toont een ouder kind twee lego-bouwseltjes waar men ook veel plezier aan beleefde.

Op foto 12 de oudste van de twee zwakbegaafden nog een keer met een knuffel.

Dan volgen vier foto’s over de school waarheen de jongen Ben meenam. Foto 13 toont het naambord van de school: ST. JOSEPH COMMUNITY SCHOOL offers BASIC EDUCATION TO ORPHANS AND VULNERABLE CHILDREN. Vulnerable children betekent in Zambia: kinderen die niet altijd in technische zin wees zijn, maar voor wie de ouders niet kunnen zorgen, zodat ze op straat leven, met alle kwetsbaarheden van dien.

De school hoort kennelijk bij de katholieke parochie, want er tegenover staat de St. Joseph Catholic Church, Chilenje Parish, die we later zullen laten zien als ons onderwerp de buurt en de stad is.

Op foto 14 zien we het schoolplein, tevens openbare parkeerplaats. Links ons gastheertje, rechts twee oppassers, waarvan één in de weer met hetzelfde waarmee we bij ons op straat ook zoveel mensen druk zien. Geen kwaad woord over de al niet meer nieuwe media: zonder e-mail had er nooit contact kunnen bestaan tussen het weeshuis en ons.

Op foto 15 een klas, terstond in pose gebracht door de juf achterin toen die Ben gewaar werd.

Foto 16 toont wat er aan de muur hangt. Dat doet ons eraan denken dat de kinderen thuis over het algemeen een van de plaatselijke talen spreken; de nationale taal leert men op school.

Dat neemt niet weg dat het hele maatschappelijk verkeer in het Engels plaatsvindt, inclusief de vele radio-discussies waar we soms iets van opvingen. Wel is dat, zoals op zoveel plaatsen in de wereld, een Engels met lokale variaties. Zo spelt men in Zambia you als u. Niet onverstandig.

Op foto 17 weer een van de kleintjes met een van de boeken die we meebrachten.             Op 18 twee groten, doende met weer een ander handenspelletje.

Ter afsluiting van deze serie impressies foto 19, waarop je Ben ziet met een troepje kinderen met kraaltjes, lego en boeken, en dolle pret om de foto’s die Ben van ze maakte die ze meteen wilden zien.

Als toegift bij deze fotoreportage drie voorproefjes van volgende onderwerpen.

Op foto 20 ziet je de buitenkant van de omheining van het huis met de straat, Chiyele Road, niet geplaveid maar wel keurig verzorgd. Net als van de kerk laten we ook hiervan een komend jaar meer zien.

Op foto 21 een eerste beeld van hoe het nieuw verworven terrein erbij ligt, waar het grotere huis moet gaan komen.

En op 22 de eerste van een serietje foto’s van de administratie van het huis. Op de rechter pagina zie je vermeld waar elk kind na vertrek naar toe is gegaan. Wat died betekent is wel duidelijk. De achtergrond hiervan is, dat er nogal eens kleine kinderen halfdood worden binnengebracht. SOS betekent SOS Kinderdorpen, dat een vestiging in Lusaka heeft. Life Ministries is een religieuze instelling. Het is wonderlijk opvallend, hoe sterk deze boekhouding lijkt op die van de Nederlandse weeshuizen uit vorige eeuwen, met twee grote verschillen: die hier en toen waren veel groter dan die daar en nu, en de sterftecijfers waren hier en toen vele malen hoger. Meer hierover later, als we meer gaan vertellen over de organisatie achter het huis.

 

Tenslotte

 

In 2014 waren er gemiddeld 18 kinderen in het huis, met uitschieters naar 16 en 20. Om twee redenen aan weerskanten van dezelfde medaille laten we het nu hierbij. Aan de ene kant willen we jullie geduld niet overmatig op de proef stellen, en aan de andere kant willen we nog genoeg stof overhouden voor de volgende jaren.

 

Echter, we willen eindigen met waar we mee begonnen: het Zambiaanse Jubilee, en wat Rose ons daarover schreef. Plus aansluitend daaraan haar dank aan jullie in haar woorden.

 

The Jubilee celebrations were amazing. So many people came to be with our children. The major visits we had during the time were a) people from State House who came and painted our Home, and bought us a new stove, dry stores. b) The Honorable Minister Lubinda who donated 69 kg of meat that is half of a cow. c) The Bank of Zambia women bought us a brand new washing machine. d) The Rotary Club took the children for a cinema and had lunch with them. e) Shoprite Zambia Ltd paid their Hotel to prepare special meals for the children, not to mention f) the Catholic Women League who come from time to time just to cook or bring food on regular basis.

And you Ben with your partners who have faithfully helped us through the year. See, I have mentioned all these people and organizations, and we are very grateful for their contributions. But it was  for a season. You have been with us all the time. In our dry season of finances you were there.

 

Het State house is de residentie van de President van Zambia. Dry stores zijn kuidenierswaren als zeep, waspoeder, suiker en dergelijke. Shoprite is een grootwinkelbedrijf dat tevens het Eastern Moon Hotel in Lusaka exploiteert.

 

Op onze laatste bladzijde volgt gewoontegetrouw de bijlage met onze jaarcijfers. Alle bankafschriften en nota’s blijven te allen tijde voor ieder bij ons ter inzage.

 

Een heel hartelijke groet,

 

 

Ben en Mieke.

 

 

 

Bijlage: Accountantsverslag en Jaarrekening (samenvatting)

 

NB: dit verslag gaat vergezeld van de mededeling, dat de stichting op grond van artikel 396 lid 1 van Boek 2 BW is vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant, en een accountantsverklaring derhalve ontbreekt.

 

  1. Balans per 31 december 2014. Activa: liquide middelen       756 (31-12-2013: 19.375)

Passiva: vermogen 18.756 (31-12-2013: 19.375)

  1. Winst- en verliesrekening 2014 Ingekomen donaties/giften:            3.985 (2013: 7.360)

Kosten: uitgegeven donaties            4.800            (2013: 4.800)

Bedrijfsresultaat                           – 815 (2013: 2.560)

Financiële baten en lasten                 197 (2013:190)

Resultaat                                    – 618 (2013: 2.750)

 

Toelichting op de balans                        Liquide middelen: Rabobank                    –  (31-12-2013: 415)

Liquide middelen: ING Bank            1.375 (31-12-2013: 2.016)

Idem ING Bank Spaarrekening17.381 (31-12-2013: 16.944)

Totaal activa                                    18.756 (31-12-2013: 19.375)

 

Overige reserves                                    Stand per 1 januari                 19.374 (2013: 16.625)

Resultaatbestemming boekjaar -618 (2013: 2.750)

Stand per 31 december             18.756 (2013: 19.375)

 

Voor de volledigheid, en voor wie dat makkelijker mocht kunnen lezen, voegen we toe het overzichtje dat we zelf hebben ingeleverd en waarop deze stukken zijn gebaseerd:

 

saldo Rabobankrekening 01/01/2014 414,71
in (giften) 15
in (rente) 9,52
uit (rechtstreeks overgemaakt naar Chilenje) 0
uit (naar ING-rekening) 439,23
saldo Rabobankrekening 31/12/2014 (rekening is opgeheven op 09/04/2014) 0
saldo ING-rekening 01/01/2014 2.015,64
in (giften) 3.970,05
in (rente) 0
in (door ons betaalde kosten ING-rekening + KvK vanwege de 100% garantie) 93,26
in (van Rabobankrekening) 439,23
uit (overgemaakt naar Chilenje) 4800
uit (kosten ING-rekening + KvK) 93.26
uit (naar Spaarrekening ING tbv “Fonds voor groter huis”) 250
saldo ING-rekening 31/12/2014 1.374,92
saldo Kwartaalrekening (=Spaarrekening) ING tbv “Fonds voor groter huis” 01/01/2014 16.944,03
in (rente) 187,28
in (van ING rekening) 250
saldo Kwartaalrekening ING tbv “Fonds voor groter huis” 31/12/2013 17.381,31

 

 

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.