Jaarverslag 2013

Stichting Deborafonds tot ondersteuning van het Chilenje Transient Home,
79 Chiyele Road, Chilenje South, Lusaka, Zambia
http://www.deborafonds.nl
ANBI nr 816808259 – Inschrijfnr Kamer van Koophandel Midden-Nederland 30193181

ING-bank NL67INGB0004263322 ten name van Stichting Deborafonds te Loenen a/d Vecht

Ben en Mieke Bal-Nefkens
Dorpsstraat 79
3632 AS Loenen a/d Vecht
0294-23.38.70
miekenefkens@kabelfoon.net, benbal@caiway.nl

13 maart 2014

Aan al onze donateurs en al onze verdere helpers.

Met verdriet herdenken wij Jan Huizing, die tegen het eind van dit verslagjaar overleed. Jan was vele jaren conrector op het Amsterdam College toen wij daar werkten, altijd tot niet-aflatende steun van de leerlingen en van ons. In de eerste jaren van onze weeshuis-stichting was hij meermalen een gulle donateur.

IBAN

Dan eerst maar even dit bureaucratische detail. Automatische maandelijkse overschrijvingen worden door de bank automatisch op de nieuwe nummering overgezet, dus diegenen van jullie die op die manier doneren hoeven niets te doen.

Voor niet-automatische giften geldt, dat vanaf nu het uitgebreide nieuwe nummer gebruikt moet worden, zie boven in ons briefhoofd. De laatste zeven cijfers van dat nieuwe nummer zijn de
cijfers van het oude nummer; wat daarvoor staat is de code voor de bank.

Huidige contacten

In de ene week van hun reis in juni 2012 hebben Ben en Nino zoveel gezien en beleefd, dat we nog jaren stof hebben om jullie dingen te vertellen. Vorig jaar hebben we vooral verteld over de toenmalige weeshuismoeder, Lucille Mudenda. Met haar hebben we via de mail nog steeds contact, en ze maakt het goed. Met haar opvolger Rosina (Rose) Kapilikisha hebben we nu regelmatig contact, om te beginnen natuurlijk in verband met de verzending en de ontvangst van geld en dozen. Af en toe beantwoordt ze vragen, en vertelt ze interessante wederwaardigheden, zoals de volgende.

Ben hi, iam happy to inform you that we received the boxes and we say thank you, infact
some of the shoes in the box we gave them to the children who did not have because our
Vice President’s wife visited our home . The children looked nice .and your it was a big
thing for us to be visited by a Vice president of a country.May God bless your family
Rose

Grappig om daarbij te vermelden is wat ons in Lusaka verteld werd: dat Zambia het kleine zusje is van de Verenigde Staten omdat het net als die een zwarte President en een blanke Vice-President heeft.

Naast Rose hebben we af en toe mailcontact met Veronica Machungwa, de penningmeester van de Board van de afdeling Lusaka van de Child Care And Adoption Society Of Zambia, de organisatie achter het Chilenje Transient Home. Ben en Nino hebben zowel Rose als Veronica ontmoet en, vrij uitvoerig, gesproken, en deze namen zullen hieronder nog vaker vallen, evenals die van de Society.

Het grotere huis

We hebben de laatste jaren giften die speciaal voor dit doel werden gedaan ondergebracht in een aparte spaarrekening, met het doel, te komen tot een reële bijdrage voor het grotere huis dat zo hard nodig is. Het doel was oorspronkelijk, 15 duizend euro bijeen te brengen. Inmiddels heeft, zoals we vorige keer al vertelden, de Society een aanzienlijk terrein verworven waarop men wil bouwen. Over de gang van zaken daarbij schreef ons Veronica:

The Land in question was acquired from the Lusaka Municipal Council with the help of
our Patron who at the time was the 1st Lady, Mrs Maureen Mwanawasa.

Intussen heeft de plannenmakerij voor het te bouwen huis dit jaar stil gelegen, doordat er gereorganiseerd is in de nationale organisatie. Meerdere leden van de Board van de afdeling Lusaka zijn toegetreden tot het nationale stichtingsbestuur, en Rose schreef ons daarover op 21 november:

These are all Lusaka-branch board members. Having the national office in place, the
Building project will be handled by them, and since most of the office bearers are from
the Lusaka Branch, they are the best people to handle this. Thank you for your concern
for we really need a bigger place for our children. Regards Rose

Wij kunnen natuurlijk niet veel meer doen dan af en toe eens blijven vragen hoe de plannen ervoor staan. Aan onze kant rapporteren we, dat het saldo van deze spaarpot dit jaar opnieuw is gegroeid en nu bijna 17 duizend euro bedraagt. Dit vooral dankzij een tweede gift van 1875 euro van dezelfde dierbare relatie die vorig jaar al hetzelfde bedrag had geschonken, en die in deze bladzijden naamloos wenst te blijven, maar die wij niettemin op deze plaats ten warmste danken.

Uiteraard wachten we met de besteding van dit geld tot er weer schot zit in de bouwplannen daarginds, de uitvoering daarvan concreet in zicht is, en de besteding van onze bijdrage duidelijk en controleerbaar.

Een paar details van het nu bestaande plan hebben we in ons vorige jaarverslag verteld; over het bezoek dat Ben en Nino aan het terrein hebben gebracht volgt meer, met foto’s, wanneer we daaraan toekomen, een volgende keer.

Het bestaande huis

Voor onze rapportage komt dit keer het bestaande huis aan de beurt. Volgende keren de organisatie, de buurt en de stad, het land, en uiteraard en allereerst het belangrijkste, de kinderen zelf. Ook over de reis daarnaartoe, en over ons verblijf afgezien van het weeshuis, valt nog wel interessants te vertellen.

Het huis dan is, behalve inderdaad erg krap, opvallend schoon en vrolijk. We proberen je met een nieuwe serie foto’s op de website een indruk te geven. Vorig jaar hebben we al twee foto’s geplaatst van de mooi vormgegeven teksten die ingelijst aan de muur hangen en die getuigen van het pedagogisch klimaat en het streven naar weerbaarheid van de kinderen: Sex with me doesn’t cure aids, en Child abuse is never a child’s fault!
Het huis is aan drie kanten omringd door de binnenplaats, die afgesloten is, zoals alle huizen in Lusaka op de sloppenwijk na, door een inbraak-bestendige muur met een ijzeren poort die steeds op slot is. De binnenkant van de muur is vrolijk beschilderd met allerhande plaatjes, strip-achtige serietjes, en teksten. Een van die teksten is een rij namen van verzorgsters door de jaren heen. Bij elke naam vertelde men ons waarheen die persoon was vertrokken dan wel dat zij nog in functie was. Er waren opvallend veel overledenen onder.

Het erf is ca 15 meter breed, en dubbel die afstand diep. De achterkant bestaat, aan weerskanten van het eigenlijke huis, uit voorraadkasten. Het huis beslaat, heel ruw geschat, de helft van de breedte en de diepte van het erf. Je betreedt het in een zitkamer met daarachter een halletje. Daaromheen zie je links een werkende douche en wc, waarachter nog een tweede wc en douche staan die van buiten toegankelijk zijn. Verder is er links de keuken, en rechts vier slaapkamertjes met kleinere en grotere stapelbedden, met daartussen een kantoortje.

Gelukkig zijn wij niet de enigen die het huis steunen. In onze aanwezigheid kwamen twee chic geklede jonge mensen op bezoek, die vertelden dat ze van de bank waren en kwamen vragen waarmee ze konden helpen. Er volgde een conferentie, en twee dagen later waren op vijf plaatsen schilders en een metselaar in de weer.

We vermeldden dat de wc’s en de douches normaal werken. Dat spreekt in een arm township als Chilenje niet vanzelf, en het is ook pas een paar jaar zo. Op de binnenplaats bevindt zich een enkele kubieke meters groot water-reservoir, dat in verbinding staat met een toren-constructie. De gemeente voert af en toe water aan. Dit wordt in het reservoir opgeslagen. Van daaruit wordt het opgepompt naar het vat bovenin de toren, dat dan voor de waterdruk zorgt. Tot onze verrassing zagen we aan de toren een bordje met de tekst Globe Corporation of The Netherlands. Na terugkeer thuis hebben we natuurlijk gegoogled en vervolgens gemaild, met het volgende resultaat

Ja, inderdaad is de watertoren geschonken door ons bedrijf eind 2008, begin 2009.
Globe Corp richt ziekenhuizen en laboratoria in, in met name Afrika. Wij bieden aan
op aanbestedingen die gefinancierd worden door bijv. de EU en de Wereld Bank en
zijn een commerciële organisatie.
Wij stellen ons ten doel elk jaar rond de kerstperiode iets concreets te betekenen voor
de minder bedeelden en doen dit per jaar in een land waar we op dat moment actief
zijn met het uitvoeren van een contract. De watertoren is dan ook enkele jaren geleden
geschonken en onze man in Lusaka heeft dit met financiële steun van ons verzorgd. Na
de oplevering ben ik zelf ook gaan kijken en werd me verteld dat men nu in staat was
water “op te sparen” in het reservoir zodat het op adequate wijze aangewend kon
worden op de momenten dat het nodig was, is. Dit omdat de watervoorziening te
wensen overliet ivm de hoeveelheid toevoer van water.

We hopen dat u heeft mogen constateren dat het nog werkt en dat men er volop
gebruik van maakt. Zelf zijn we de afgelopen paar jaar namelijk niet meer in Lusaka
geweest.

Erik Velthoven / Project Manager / Globe Corporation BV / Galvaniweg 4
6101 XH Echt

Vorig jaar hebben we al een filmpje op de website gezet met als titel Weeshuismoeder, Zoe, Ben, uitleg van de watervoorziening. Ook zonder dat de uitleg in dat filmpje glashelder zal zijn, geeft het toch een indruk van een en ander.

Als minpuntje in het huis vermelden we dat van de tegels die een paar jaar terug van jullie geld in het hele huis zijn gelegd, er hier en daar een paar verdwenen zijn. Dat komt doordat de tegels op het zand zijn gelegd dat voorheen de vloer vormde, zonder harde ondergrond. Sommige zijn daardoor gebroken, en daarna weggehaald om de scherpe randen kwijt te zijn.

Maar het geheel is fleurig. Nino is ook in Roemenië geweest, en zei dat het daar erger is.

Meer lees je over het huis niet alleen, maar ook de organisatie en de achtergronden, in de brief van twee kantjes waarin de Society zichzelf en zijn werk beschrijft, die we vorig jaar met het jaarverslag hebben meegestuurd. Als je die nog eens wilt herlezen, maar hem kwijt bent,dan sturen wij hem graag nogmaals, op papier of digi; vraag gerust.

Foto’s zien

Hoe kun je de foto’s zien die bij dit verhaal over het huis horen. Je googlet http://www.deborafonds.nl. Als je op de zwarte balk onder titelfoto op Foto’s klikt, zie je 24 nieuwe foto’s, met onderschriften. Dubbelklikken op elk van de individuele foto’s geeft je een groter beeld. Dat weer kwijt raken doe je door opnieuw op de zwarte balk bovenaan te klikken op Foto’s.

We denken dat de foto’s, met behulp van de onderschriften, voor zich spreken als je de vorige paragraaf hebt gelezen. En we hopen dat ze een indruk geven van het huis en het huishouden. Nogmaals, de kinderen vormen een hoofdstuk apart, waar we volgende keer uitvoeriger aandacht aan zullen geven.

Nieuwe filmpjes zijn er dit keer niet bij; volgend jaar weer wel. Alle oudere foto’s bereik je door te klikken op Foto-overzicht, onder deze nieuwe serie. Ook dan kom je weer bij de nieuwe serie terug door opnieuw op Foto’s te klikken in de zwarte bovenbalk.

De nieuwe weeshuismoeder

Nadat we vorig jaar wat uitvoeriger verteld hebben over Lucille Mudenda die ons ontving toen we daar waren, en die al die jaren dat wij erbij betrokken waren het huis had gerund, nu even wat meer over haar opvolger, de al genoemde Rosina Kapilikisha, Rose. We vertelden al dat Ben en Nino haar, samen met Veronica Machungwa, tijdens hun bezoek persoonlijk hebben leren kennen.

Rose is al vele jaren weduwe en heeft een volwassen zoon en twee volwassen dochters. Zij is gediplomeerd in psycho-social counselling bij het University Teaching Hospital, en is daar en aan de universiteit van Kwazulu Natal in Zuid-Afrika opgeleid om te werken met kinderen met HIV/Aids, kinderen in conflictsituaties en kinderen in armoede en displacement. Zij is aangesloten bij de National Association for Child Workers.

Zij is jaren geleden onder Lucille begonnen als assistent, daarna door de Board gevraagd hun gelederen te versterken, en toen Lucille moest vertrekken, in haar plaats benoemd. Zoals al gezegd, hebben we regelmatig contact met haar, zowel over de zendingen van het geld en de dozen, als over andere lopende zaken.

Zakelijk jaarverslag

We hebben opnieuw zes keer 800 euro kunnen sturen uit jullie bijdragen. Vroeger ging dat relatief omslachtig: via Moneygram naar Zoe die het geld dan naar het weeshuis bracht. Doordat sinds en door de reis rechtstreeks contact is ontstaan, maken wij nu gewoon vanachter de computer het geld naar de rekening van de Society over. Dit heeft als extra bonus dat nu de kosten van de overboekingen lager zijn dan eerst.

Verder hebben we opnieuw zes keer twee dozen gestuurd met kleren, schoenen, knuffels en Engelstalige kinderboeken. Nog altijd hebben we genoeg kleren schoenen en knuffels in voorraad voor dit en volgende jaar; Engelstalige kinderboeken blijven wel dringend welkom. Het zou heel goed kunnen dat we in de loop van volgend jaar weer kleren en schoenen gaan inzamelen.

Om jullie onze dankbaarheid voor jullie hulp en steun te betuigen nemen we deze keer Rosina’s tekst over, van haar mailtje van 20 december:

Hi Ben
we are all fine. Children are fine, we are making some Christmas decoration everyone is
excited. we received the money through our Bank on 28 th November 2013. We also
received the two boxes. As we promised at the beginning of the year, we will scan the
receipts before the end of December.
Ben we can not thank you enough what you and your partners have done, i mean you
have faithfully made our burden lighter through out the year. God Bless you.
Rosina

Opnieuw willen we bij name noemen Mr J.J.Slof en zijn medewerker Marcel van Klooster te Loosdrecht, die, nu al voor de tiende keer, ons financieel verslag belangeloos voor ons hebben opgesteld. Zonder hen zou dit jaarverslag niet mogelijk zijn. Evenzeer bedanken we bij name Willem de Groot en diens medewerker Michael Maas, die te allen tijde bereid zijn en van harte helpen bij het onderhouden en aanvullen van onze website. Dat een zekere Geert Bal ons dit keer uit deze brand heeft geholpen, doet daar niet aan af.

Zoe

Tenslotte nog het volgende. Onze vriendin Zophele (Zoe) Ngoma is degene die ons met ‘ons’ weeshuis in contact heeft gebracht. Zij heeft al die jaren het contact onderhouden, het geld opgenomen en bezorgd, de dozen idem, en zij heeft Ben en Nino grandioze gastvrijheid gegeven toen die in Lusaka waren. Afgelopen jaar is zij getrouwd en heeft zij het leven geschonken aan een dochter Madisen. Daarna is zij geëmigreerd naar de Verenigde Staten, waar haar man woont.

Aan haar bemiddelende rol tussen ons en het weeshuis, die al die jaren onmisbaar was, is daarmee een eind gekomen. Wij hebben moeder en dochter kunnen ontmoeten toen zij voor een tussenstop tijdens haar emigratiereis een dag bij haar zus in Lochem logeerde. Zowel het weeshuis als wij zijn haar intens dankbaar voor alles wat ze gedaan heeft. Terzijde zij vermeld, dat ons vertrouwen in de nieuwe weeshuismoeder door haar volledig wordt gedeeld.

In bijlage op de volgende pagina de jaarcijfers. Alle bankafschriften en nota’s blijven te allen tijde voor ieder bij ons ter inzage.

Een heel hartelijke groet,

Ben en Mieke.

Bijlage: Accountantsverslag en Jaarrekening (samenvatting)

NB: dit verslag gaat vergezeld van de mededeling, dat de stichting op grond van artikel 396 lid 1 van Boek 2 BW is vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant, en een accountantsverklaring derhalve ontbreekt.

1. Balans per 31 december 2013. Activa: liquide middelen 19.375 (31-12-2012: 16.625)
Passiva: vermogen 19.375 (31-12-2012: 16.625)
2. Winst- en verliesrekening 2012 Netto omzet: 7.360 (2012: 9.806)
Kosten 4.800 (2012: 4.809)
Bedrijfsresultaat 2.560 (2012: 4.997)
Financiële baten en lasten 190 (2012:120)
Resultaat 2.750 (2012: 5.117)

Toelichting op de balans Liquide middelen: Rabobank 415 (31-12-2012: 1.119)
Liquide middelen: ING Bank 2.016 (31-12-2012: 1.123)
Idem ING Bank Spaarrekening16.944 (31-12-2012: 14.383)
Totaal activa 19.375 (31-12-2012: 16.625)

Overige reserves Stand per 1 januari 16.625 (2012: 11.508)
Resultaatbestemming boekjaar2.750 (2012: 5.117)
Stand per 31 december 19.375 (2012: 16.625)

Voor de volledigheid, en voor wie dat makkelijker mocht kunnen lezen, voegen we toe het overzichtje dat we zelf hebben ingeleverd en waarop deze stukken zijn gebaseerd:

saldo Rabobankrekening 01/01/2013 1118,99
in (giften) 855
in (rente) 40,72
uit (rechtstreeks overgemaakt naar Chilenje) 1600
uit (naar ING-rekening) 0
saldo Rabobankrekening 31/12/2013 414,71

saldo ING-rekening 01/01/2013 1122,64
in (giften) 6418
in (rente) 0
in (door ons betaalde kosten ING-rekening + KvK vanwege de 100% garantie) 86,98
in (van Rabobankrekening) 0
uit (overgemaakt naar Chilenje) 3200
uit (kosten ING-rekening + KvK) 86,98
uit (naar Spaarrekening ING tbv “Fonds voor groter huis”) 2325
saldo ING-rekening 31/12/2013 2015,64

saldo Kwartaalrekening (=Spaarrekening) ING tbv “Fonds voor groter huis” 01/01/2013 14.383,20
in (rente) 235,83
in (van ING rekening) 2325
saldo Kwartaalrekening ING tbv “Fonds voor groter huis” 31/12/2013 16944,03

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.