Jaarverslag 2011

Stichting Deborafonds
tot ondersteuning van het Chilenje Transit Home in Lusaka, Zambia (directie Ms Deborah Chibonga).
http://www.deborafonds.nl
ANBI
Inschrijfnr Kamer van Koophandel Midden-Nederland 30193181
ING-bank 4263322 ten name van Stichting Deborafonds te Loenen a/d Vecht
Rabobank 3106.293.713 op naam van B.H.Bal e/o M.C.Bal-Nefkens te Loenen a/d Vecht

Ben en Mieke Bal-Nefkens
Dorpsstraat 79
3632 AS Loenen a/d Vecht
0294-23.38.70
miekenefkens@kabelfoon.net
benbal@caiway.nl

3 maart 2012

Aan al onze donateurs en verdere helpers.

Allereerst een verdrietig verhaal. In juli kregen we een mail van een zekere Matijs Cooper in Den Haag, die wij niet kenden, maar die van een tante over onze Stichting te weten was gekomen, en donateur wilde worden. Bij navraag bleek die tante onze vriendin en donateur Liesbeth Weitjens te zijn, nog een middelbare schoolvriendin van Mieke. Tweede helft october kregen wij van de ene dag op de andere bericht van zijn overlijden, de 16de. Het bleek dat hij voor kanker werd behandeld en waarschijnlijk bezweken is aan de gevolgen van een vergissing bij deze behandeling. Hij was 41 jaar. Wij hebben hem slechts via de e-mail gekend. De hartelijke en spontane herkenning en erkenning van ons project door een ons onbekende, en zijn steun, ontroerden ons ook al voordat we wisten dat hij ziek was. Door deze ellendige ontknoping kunnen wij niet anders meer dan hem met warmte herdenken.

Verder ditmaal, naast kort verslag van onze activiteiten, en de daaruit voortvloeiende dankbetuiging, twee speciale onderwerpen: de reis naar Zambia en een eenmalige speciale actie.

Eerst de reis. Vorig jaar hebben we het voornemen aangekondigd om in de maand juni (qua klimaat het geschiktste moment) een weekje daarheen te gaan, met het doel, voor jullie interessante verhalen over en rond het weeshuis te vergaren. Ben en ons bestuurslid Nino wilden die trip ondernemen. Het is nog niet doorgegaan. Kort voor onze aankondiging bleek dat er in de zomer presidentsverkiezingen zouden worden gehouden. Zoe, onze contactpersoon, ontried ons toen te komen, omdat in de aanloop naar die verkiezing mocht worden gevreesd voor spanningen, waarbij vreemdelingen, zeker in een verre van kosmopolitische buurt als Chilenje, beter weg konden blijven. We hebben dat nog net in ons vorige jaarverslag kunnen rapporteren.

We hebben het plan een jaar uitgesteld. Inmiddels zijn die verkiezingen geweest, na hier en daar in het land inderdaad, gelukkig betrekkelijk kleinschalige, ongeregeldheden. Er is een vreedzame machtsoverdracht geweest waardoor het land trots is op zijn democratisch niveau (Zimbabwe en Congo zijn twee van de buurlanden); en Zoe heeft groen licht gegeven. We zullen bij haar logeren en kunnen haar auto gebruiken. Onze tickets zijn geboekt en betaald, dus het voornemen is nu ‘onomkeerbaar’. We hopen genoeg verhalen te verzamelen om jullie weer een paar jaar op iets meer te kunnen onthalen dan de kale feiten. Wie van jullie vragen aan ons of aan Deborah heeft die we kunnen meenemen op die reis, is welkom: gebruik een van onze mailadressen, hierboven vermeld.

Dit is ons achtste jaarverslag. We zijn blij dat we het zo trouw hebben volgehouden, en bedanken jullie dat je onze trouw hebt gedeeld, en het Transit Home zijn blijven steunen. Wij hebben onverminderd het gevoel dat je zo’n voorbeeldige kleine organisatie niet in de steek wilt laten als je ze eenmaal bent gaan steunen. Blijkbaar hebben jullie dat ook. Het is lastig om dank uit te spreken zonder zelf het gevoel te hebben dat je cliché-woordjes opdist. We kunnen alleen maar zeggen dat we die dankbaarheid werkelijk en zwaar voelen, en dat het voor ons een voorrecht is om deze activiteit met jullie hulp te kunnen voortzetten.

Bij name spreken we onze dank uit aan Mr J.J.Slof en zijn medewerker Marcel van Klooster te Loosdrecht, die, voor de achtste keer, ons financieel verslag belangeloos voor ons hebben opgesteld. De cijfers vinden jullie aan het eind van dit verhaal. De originele jaarrekening, en alle bankafschriften en verzendbonnen zijn en blijven uiteraard voor ieder van jullie bij ons thuis ter inzage,

Evenzeer bedanken we bij name Willem de Groot, die onze website, vorig jaar door hem vernieuwd, heeft onderhouden en in stand gehouden. Het adres staat hierboven. In de balk onder de openingsfoto kun je filmpjes of foto’s kiezen, en je ziet rechts direct de jaarverslagen die je kunt aanklikken als je nog iets wilt nagaan of als je anderen erop wilt attenderen.

Onze activiteiten van het afgelopen jaar zijn gauw verteld. We hebben evenals voorgaande jaren 6 keer, dus elke twee maanden, 800 euro kunnen overmaken, die door Zoe zijn geïncasseerd en aan Deborah overhandigd. De ene keer is dat geld gebruikt voor lopende kosten, de andere keer voor dringende reparaties. Zoals bij voorbeeld door Zoe aan ons gerapporteerd op 6 oktober:

She promised to use the money to work on the
drainage as you might be aware the rains have
started, earlier than expected this year, so people
are putting some meausures into place. She said the
drainage is blocked and part of the money will go
towards that and also getting food for the children.

Verder hebben we, steeds ca 2 weken voor zo’n overboeking,
6 keer twee dozen met kleren, schoenen, wat speelgoed, en wat Engelstalige kinderboeken, naar Zoe gestuurd, die ze dan tegelijk met het geld heeft ontvangen en afgeleverd.

Tenslotte hebben we een aantal keer speciale giften overgemaakt naar onze speciale “spaarrekening ten behoeve van een groter huis”. In de cijfers hier aan het eind zie je dat het saldo van die rekening dit jaar is toegenomen tot bijna de helft van het beoogde bedrag van 15 duizend euro (20 duizend US dollar). In werkelijkheid mag je hier nog 1800 euro bij optellen, die we pas na de jaarwisseling hebben kunnen omboeken, en zijn we dus al een aardig eind op weg in de tweede helft van het beoogde bedrag. Over deze spaarpot zo meteen meer. Een van de dingen die Nino en Ben van de zomer willen doen is diepgaand overleggen met Zoe over het aanwerven van een vertrouwenspersoon die als het zo ver is ter plaatse de aankoop van het grotere pand kan en wil begeleiden.

Dit leidt tot ons laatste onderwerp, de al genoemde speciale actie. Vorig jaar meldden we dat ideeën voor manieren om de spaarpot voor het grotere huis verder te vullen meer dan welkom zouden zijn. Nu zijn onze bestuursleden Eva en Nino Niën (zus en broer) met een voorstel gekomen waar we graag op in zijn gegaan. Het wordt uit de doeken gedaan in de brief die hier apart bij gaat, en die we ook aan andere relaties dan jullie sturen, vandaar het aparte papier.

Wat betreft onze reguliere verslaglegging nog dit. We hebben nog steeds genoeg kleding en schoenen in voorraad om de dozen tot en met dit jaar mee te vullen. Wel blijven uiterst welkom niet te grote knuffels, oude lego, knotten wol, (nieuwe) zuigflessen met spenen, en, vooral, Engelstalige kinderboeken.

Dat was het. Volgend jaar naar verwachting weer wat meer interessants over het weeshuis zelf. De bijlage met de cijfers volgen hieronder.

Een hartelijke groet van

Ben en Mieke

Bijlage: Accountantsverslag en Jaarrekening (samenvatting)

NB: dit verslag gaat vergezeld van de mededeling, dat de stichting op grond van artikel 396 lid 1 van Boek 2 BW is vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant, en een accountantsverklaring derhalve ontbreekt.

1. Balans per 31 december 2011.
Activa: liquide middelen 11.508 (31-12-2010: 7.442)
Passiva: vermogen 11.508 (31-12-2010: 7.442)
2. Winst- en verliesrekening 2011
Netto omzet: 8.732 (2010: 6.972)
Kosten 4.801 (2010: 4.800)
Bedrijfsresultaat 3.931 (2010: 2.172 Financiële baten en lasten 135 (2010:106)
Resultaat 4.066 (2010: 2.278)

Toelichting op de activa
Liquide middelen: Rabobank 2.554 (31-12-2010: 952)
ING Bank 1.531 (31-12-2010: 765)
ING Bank Spaarrekening 7.423 (31-12-2010: 5.725)

Totaal 11.508 (31-12-2009: 7.442)

Toelichting op de passiva
Stand per 1 januari 7.442 (2010: 5.164)
Resultaatbestemming boekjaar 4.066 (2010: 2.278)
Stand per 31 december 11.508 (2010: 7.442)

Voor de volledigheid, en voor wie dat makkelijker mocht kunnen lezen, voegen we toe het overzichtje dat we zelf hebben ingeleverd en waarop deze stukken zijn gebaseerd:

saldo Rabobankrekening 31/12/10 951,65
in (giften) 1975
in (rente) 27,57
in (van ING-rekening) 0
uit (naar ING-rekening) 400
saldo Rabobankrekening 31/12/11 2554,22

saldo ING-rekening) 31/12/10 765,14
in (giften) 6757
in (rente) 0
in tbv kosten ING-rekening en KvK) 78,49
in (van Rabobankrekening) 400
uit (overgemaakt naar Chilenje) 4800
uit (kosten ING-rekening + KvK) 98,41
uit (naar Spaarrekening ING tbv “Fonds voor groter huis”) 1571
saldo ING-rekening, voorheen Postbankrekening 31/12/11 1531,22

saldo Kwartaalrekening (=Spaarrekening) ING tbv “Fonds voor groter huis” 31/12/2010 5724,91
in (rente) 127,13
in (van ING rekening) 1571
saldo Kwartaalrekening ING tbv “Fonds voor groter huis” 31/12/2011 7423,04

Advertentie

Een gedachte over “Jaarverslag 2011”

 1. Via omzwervingen op Internet kom ik bij jullie, Mieke en Ben terecht; twee mooie, gave mensen.
  Ik herinner mij vanuit een grijs verleden, inmiddels is het al jaren wit, een fijn bezoek dat jullie ons in Ittervoort brachten.
  Ook heel goede herinneringen heb ik aan de hulp die Mieke mij bood toen de vierkantsverge-lijkingen die ik niet eens zoveel jaar daarvoor op school had leren oplossen, inmiddels toch een gesloten boek voor me waren geworden. Maar met de geduldige hulp van Mieke werd het oplossen toch weer mogelijk! Zij liet mij profiteren van de vriendschap tussen haar en Liesbeth, die toentertijd ook mijn vriendin was en met wie ik later trouwde en kinderen kreeg.
  Mieke bracht vriendschap royaal in de praktijk en ik ben haar daar nog steeds dankbaar voor, omdat het mij heeft geholpen het diploma te behalen dat ik absoluut nodig had voor mijn vervolgstudie.

  Hartelijke groeten aan Ben aan Mieke,

  Jan

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.