Jaarverslag 2009

Stichting Deborafonds tot ondersteuning van het Chilenje Transit Home te Lusaka, Zambia
(directie Ms Deborah Chibonga).
http://www.deborafonds.nl
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Midden-Nederland 30193181
ING-bank (voorheen Postbank) 4263322 ten name van Stichting Deborafonds te Loenen a/d Vecht
Rabobank 3106.293.713 op naam van B.H.Bal e/o M.C.Bal-Nefkens te Loenen a/d Vecht

Ben en mieke Bal-Nefkens
Dorpsstraat 79
3632 AS Loenen a/d Vecht
0294-23.38.70
benbal@caiway.nl

14 februari 2010

Aan al onze donateurs en andere helpers.

Allereerst dit. Op 23 october is Paul Schilpzand overleden, onze donateur van het eerste uur, en ons beider goede oud-collega van vele jaren. We missen hem in beide dimensies.

Ook door andere oorzaken hebben we de laatste jaren wel donateurs verloren, zij het gelukkig maar sporadisch. Nog gelukkiger zijn deze verliezen, althans wat de financiën betreft, gecompenseerd door nieuwe toetreders, en zelfs door verhogingen van de geregelde bijdragen. Deze, meest maandelijkse, giften vormen de basis van wat we doen, maar zonder soms ook aparte voorjaars- of decembergiften, jaarlijkse en soms onregelmatige of eenmalige giften zouden wij ons werk niet kunnen volhouden op het bereikte nivo. Dit is allemaal even grandioos, en de warme dank die ons geregeld uit Chilenje bereikt voor onze voortgezette steun is voor jullie allen bestemd, onder bijvoeging van de onze.

Nieuw waren dit jaar giften bestemd voor de aparte spaarpot die we vorig jaar begonnen zijn om uiteindelijk de aankoop van een groter huis mogelijk te maken. Het doel-bedrag is 15.000 euro. Vorig jaar hadden we de eerste 2500 daarvoor apart gezet. Dit jaar is daar ruim 1000 bijgekomen, waarvan vooral de gift van 500 vermeld moet worden die Hans Hopman te Heemstede ons schonk, zijnde de opbrengst van workshops die hij samen met twee collega’s had gegeven. Deze giften gaan pas komende april naar de aparte daarvoor bestemde deposito-rekening, omdat die dan verloopt en hernieuwd kan worden. Tot die tijd zijn ze in de cijferstaten niet apart zichtbaar.

Naast al deze geldelijke giften waren we opnieuw blij met engelstalige kinderboeken, speelgoed en knuffels, kinderschoenen en –kleding, verzendkostensubsidies, en immateriële hulp. Op dat laatste stuk noemen we bij naam Mr J.J.Slof AA/FB te Loosdrecht die met zijn medewerkers voor de zesde keer belangeloos het financieel jaarverslag voor ons heeft opgesteld; Willem de Groot die de website die hij voor ons heeft gebouwd en aan ons kado heeft gedaan verder heeft onderhouden; Urmila Manniesing en onze zoons Geert en Hein, die ons dit jaar niet hebben hoeven helpen bij het redigeren van de site, maar wier bereidheid om dat te allen tijde te doen voor ons een niet-aflatende geruststelling is. Verder willen we bij naam noemen ons bestuurslid Martha de Vreeze die, onder meer, opnieuw een grote partij beeldschoon schoeisel, geschonken door de Schoenenboerderij van de familie Beukeboom te Eemnes, voor ons heeft verzameld; en Maria Olieslagers, die ons dit jaar niet heeft hoeven te helpen met kinderkleding, maar bij wie we weten daarvoor altijd aan te kunnen kloppen, wat het leven van den amateur-weeshuisondersteuner aanzienlijk veraangenaamt.

Onze voorraden kleding en schoeisel zijn momenteel toereikend voor 2010 en 2011. Wat toch binnenkomt wordt dankbaar in voorraad genomen. In het bijzonder welkom zijn engelstalige kinderboeken, lichtgewicht speelgoed, niet al te volumineuze knuffels, knotten wol, nieuwe zuigflessen met spenen, en ideeën voor de Spaarpot Groter Huis.

We hebben in het verslagjaar opnieuw zes maal 800 euro overgemaakt en zes keer twee dozen met kleding en schoenen gestuurd, waarin tevens wat kinderboeken, speelgoed en knuffels. Een in onze ogen bescheiden extra bijdrage van 100 euro vond aanleiding in het volgende mailtje van Zoe, onze verbindingspersoon in Lusaka, van 30 april.

The global crisis has really hit Zambia, our mealie meal prices are going higher every
other day, because the millers are saying it become expensive for them to produce
mealie meal and unfortunately this is our staple food… this has prompted most millers
to stop donating mealie meal, and am afraid Deborah’s orphanage has been affected.
She hasn’t come up to tell me herself, guess she’s a bit shy too, but I know because
I’m a media person. Is it possible for you to increase this months money so that I could
get her some mealie meal just incase so that she could use the other money for the
kids’ other food stuff and school fees as they open schools next week. Just thought it
would be nice to do something extra as I know this mealie meal stoppage has come as
a surprise to most people.

Mealie meal is maismeel. De week daarna, op 5 mei, volgde deze boodschap:

Thanks for agreeing to give them extra, especially after what I saw last weekend am sure it will be really appreciated. There have enough mealie meal right now to last them atleast 2 weeks so you can send the extra money together with the other batch of money. If its fine with you maybe an extra 100 dollars because with that we can buy about 15 bags of mealie meal for them and hopefully that could take them another 4 months before hopefully someone else donates to them. Hoping that she doesn’t receive more children. This is just to give them enough time to find another source. I appreciate your help and I’m sure this will definitely be a pleasant surprise for them. I appreciate your understanding. I shall definitely send pictures of the mealie-meal donation when its done.

Zoe heeft ons dit jaar veel foto’s gestuurd. We hebben daarvan een kleine selectie op de site gezet, waarop je iets kunt zien van onze zendingen kleding en schoentjes, en van een paar van de zakken maismeel. Bovendien een (onvolledige) groepsfoto.

De aantallen kinderen in het Transit Home wisselen altijd: er wordt geadopteerd, soms kunnen kinderen terug naar familie, en er komen altijd weer nieuwe binnen. Dit jaar is het huis soms wel erg uit zijn voegen gebarsten, blijkens dit bericht van 5 augustus::

Currently she has 20 kids at the orphange between the ages 3 months – 14 years.
Schools are closing end of this week so she will keep the money to pay for schools
when they open. She says most of the food stuff I delivered to her is still there and has
been of great help to sustaining her food supply. Most of the companies have stopped
donating to her so she is doing her best to make sure that the food and other essential
stuff is not mis-used. But the kids looked happy as usual, their very inspirational.

Misschien is dit een geschikt moment om de gebruiksaanwijzing van onze website nog eens op te frissen. http://www.deborafonds.nl , zonder h in Debora. Onder de knop Dagboek (de knop wordt onzichtbaar als je erop klikt, maar dat geeft niet) vind je o.a. onze jaarverslagen. Onder de knop Fotoalbum vind je de diverse series foto’s. Als je er één aanklikt, krijg je die serie klein. Klik op één fotootje en het wordt vergroot. Klik nogmaals en het wordt mooi echt groot. Verder wijst het zichzelf de weg.

Dan volgt hier het slot van het interview dat Ben twee jaar geleden met Zoe had toen zij hier was. In ons voorvorige jaarverslag gaven we daarvan het eerste deel: over hoe zij het huis heeft leren kennen, voorbeelden van kinderen, hoe Deborah tot dit werk gekomen is, de locatie van het huis, de hulp die Deborah ook buiten het huis geeft, de assistenten, de schaarse overige hulp, onze dozen, en Deborah privé. Vorig jaar gaven we een tweede deel : over adopties en pleeggezinnen, de kwestie van een mogelijk groter huis, de leeftijdsgrenzen van het Transit Home en de relatie met een middelbare kostschool, en de kinderboeken. Deze beide stukken vind je in de jaarverslagen voor de vorige twee jaren op de site.

In dit kortere slot kun je lezen over de niet-gesubsidieerde status van het huis, de activiteiten van Zoe in verband met het geld en de dozen, en haar en onze gevoelens over dit hele projekt.
B = Ben en Z = Zophele.

Status van het huis

B So she rents the house from the Council. And what other, if any, people are there behind her, support her in whatever way.

Z I think the only people I know of are her husband, and ehm..

B Only informally, there is no formal body keeping an eye on it.

Z No. There is the same national organization that oversees how orphanages are being run. But they don’t necessarily support in any way, apart from just watching over, to make sure that kids are not abused. As we had that case recently where a pastor actually was abusing kids at an orphanage. So they oversee only to see how they are being run. Just to meet certain standards. Otherwise they do not provide any support at all.

Zoe’s routine

B What happens when I send you news that I’m going to send money or boxes.

Z Now it’s part of my programme. Part of my routine. Usually you send the money on Thursday, and then I go to the bank on Friday.

B So. I call you on the phone, give you the reference number, you go to the bank on the next day then, and then with your own car you travel to Chilenje. And that takes you how long?

Z On Saturday. Yea. Usually I’ll take it on Saturday, so it’s from my house to Deborah’s house, a maximum of twenty minutes. And back.

B And you stay there for half an hour. So it’s a bit similar to me going to Utrecht. And the post office?

De rol van het postkantoor

Z The post office, if they call me at work and they say: your parcels are here, it just takes me two minutes. If I’m at home, its’about fifteen minutes. Because there is a lot of traffic, because it is right in town. If there’s no traffic, it’d probably take me five minutes.

B And you then have to pay something.

Z No, no, no. We have cultivated a relationship with them, and they‘re confident that I’m not using it for my personal use, and they’re second-hand clothes, I’m just trying to help some vulnerable children, and I think they see that, and they’ve come to trust me. I don’t pay. And even if they change attendants, they still leave message that this girl comes to pick up parcels, and don’t charge her. So I’ve stopped paying, and that’s something I’m very grateful for. And I think because you are consistent in your sending, and they realize that there people out there who are trying to help some kids here, so I think they are also doing it as a favour.

B So they have become part of the network.

Z Yes.

Het overmaken van het geld

B And my last questions is: is this bi-monthly sending of the money, is that convenient, to you and to Deborah? Because, I mean, I could also send four hundred every month, or whatever.

Z I think bi-monthly is fine. I’ll ask her, but I think, no, she has never made any remark in that connection.

B No, but then she wouldn’t.

Z Haha, no.

B So if you had the chance you might ask her, and if she has anything to suggest, I’d be grateful.

Z OK, OK.

Gevoelens over dit projekt

B What else would you have in mind that you would like to tell.

Z I think my message to you and to your contributors is to thank you first, for this wonderful gesture, which has continued over time, and I know that for a lot of people it’s not easy to do what you and Mieke and the contributors are doing, and I think it has taken not only me by surprise but Deborah by surprise, that you have continued up to this far.

B You know how it originated, I just had some money to get rid of on a purpose like this. And then once you have done this, and have got in touch with an orphanage like this, you are not going to desert them, but you carry on to do what you can. So this is how it happened.
Z But you are doing a remarkable job.
B In our amateurish way.

Z Yes, but you are doing far much better than the ones that know so much. And you in your amateurish way are doing far much more than..

B On this small scale. It’s a nice formula.

Z Yes. On this small scale it’s producing large results. The kids had no clothes, now they are getting clothes on a regular basis. I mean, not so many kids get something new to wear every month, and this is what you are doing. You are making this happen for the kids. They get something new every day. And that for them is something new. They have never had a thing like that. Most Zambian kids have never had a thing like that. So only the rich, those born with a silver spoon in their mouths, but there are so few of them, yea, back home right now. And even when relatives are visiting them they are shocked to see how pretty they look in their clothes, and how vibrant, how healthy the kids look, and you are contributing to that. Yea, so you have a lot of God’s blessings.

B Well, we are obviously happy to be able to do it. And we feel heartfelt thanks to all our friends, most of them are friends, some colleagues, some neighbours, some relatives, some of them, most of them contribute every month, some on any other basis, marvellous. And they all do that only because they trust us, and they trust us like we can do it only because we can trust you. It’s a nice arrangement.

Z It is. It is.

Voor de bijlage met de cijfers zie ommezijde. Het volledige Financieel verslag 2009 blijft uiteraard, evenals alle relevante andere paperassen, bij ons ter inzage voor een ieder.
Aan deze zijde besluiten we met een heel hartelijke groet van

Ben en Mieke.
Bijlage: accountantsrapport en Jaarrekening (samenvatting)

Accountantsrapport en Jaarrekening (samenvatting). NB: dit verslag gaat vergezeld van de mededeling, dat de stichting op grond van artikel 396 lid 1 van Boek 2 BW is vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant, en een accountantsverklaring derhalve ontbreekt.

1. Balans per 31 december 2009. Activa: liquide middelen 5.164 (31-12-2008: 4.076).
Passiva: vermogen 5.164 (31-12-2008: 4.076).
2. Winst- en verliesrekening 2009 Netto omzet: 5.837
Kosten 4.899
Bedrijfsresultaat 938
Financiële baten en lasten 150
Resultaat 1.088

Toelichting op de activa Liquide middelen: Rabobank 1.881 (31-12-2008: 842).
Postbank 670 (31-12-2008: 734).
Deposito ASN bank 2.613 (31-12-2008: 2.500)
Totaal 5.164 (31-12-2008: 4.076)

Toelichting op de passiva Stand per 1 januari 4.076 (2008: 3.267)
Resultaatbestemming boekjaar1.088 (2008: 809)
Stand per 31 december 5.164 (2008: 4.076)

Voor de volledigheid, en voor wie dat makkelijker mocht kunnen lezen, voegen we toe het overzichtje dat we zelf hebben ingeleverd en waarop deze stukken zijn gebaseerd:

saldo Rabobankrekening 31/12/08 842,06
in (giften) 1701
in (rente) 37,61
in (van Postbankrekening) 0
uit (naar Postbankrekening, thans ING-rekening) 700
saldo Rabobankrekening 31/12/09 1880,67

saldo Postbankrekening, thans ING-rekening 31/12/08 734,12
in (giften)in (giften bestemd voor ASN-depositorekening = “Fonds voor groter huis”) 29821153,5
in (rente) 0
in (van Rabobankrekening)in (tbv kosten ING-rekening en KvK)in vervallen deposito ASN tbv “Fonds voor groter huis”uit hernieuwd deposito ASN 70052,92612,52612,5
uit (overgemaakt naar Chilenje) 4900
uit (kosten ING-rekening + KvK) 52,9
saldo ING-rekening, voorheen Postbankrekening 31/12/09 669,62

saldo Depositorekening ASN “Fonds voor groter huis” 31/12/08 2500
In depositorente 112,5
saldo Depositorekening ASN 31/12/09 2612,5

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.