Jaarverslag 2008

Stichting Deborafonds tot ondersteuning van het Chilenje Transit Home te Lusaka, Zambia
(directie Ms Deborah Chibonga).
http://www.deborafonds.nl
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Midden-Nederland 30193181
Postbank 4263322 ten name van Stichting Deborafonds te Loenen a/d Vecht
Rabobank 3106.293.713 op naam van B.H.Bal e/o M.C.Bal-Nefkens te Loenen a/d Vecht

Ben en Mieke Bal-Nefkens
Dorpsstraat 79
3632 AS Loenen a/d Vecht
0294-23.38.70
benbal@caiway.nl

14 februari 2009

Aan al onze donateurs en andere helpers.

Vorig jaar hebben wij niet opgemerkt dat bij het copiëren van het briefhoofd het bankrekening-nummer niet was meegekomen. Het tekent ons amateurisme. Daar staat tegenover dat wij beseffen dat dat amateurisme ook een pluspunt is: er gaan geen organisatiekosten af van de giften, en gevers weten dat 100%, met uitzondering van de kosten voor het overmaken van het geld, in handen van de weeshuismoeder terecht komt. Daar staat weer tegenover dat wat wij doen extreem kleinschalig is: Unicef en SOS-Kinderdorpen presteren duizenden keren meer. Daar staat toch weer tegenover dat voor ons doelgroepje onze steun grandioos veel betekent.

Het zakelijk gedeelte van dit jaarverslag over 2008 proberen wij net als vorig jaar zo kort mogelijk te houden, om ruimte te maken voor interessante details, in dit geval het vervolg van het interview dat Ben had met Zoe, onze verbindingspersoon, toen zij vorig jaar hier was. En een plan dat uit dat interview is voortgekomen.

Aan onze vraag naar aanzienlijk jongere leden voor het Stichtingsbestuur die bereid en in staat zijn en het leuk vinden om het beheer van ons over te nemen wanneer wij daar te oud voor gaan worden, is dit jaar gehoor gegeven door Eva Tjon-A-Joe en Nino Niën. Ons bestuur bestaat nu uit, naast ons beiden, Steven Broers, Martha de Vreeze, Petra Zwaan en Nino en Eva. Qua omvang is het hiermee ruim op sterkte gekomen. Uiteraard zijn we dolblij met de toetreding van Eva en Nino, die de komende zeg tien jaar geleidelijk onze taken willen overnemen. Aan de vereiste dat de bestuursleden geen familie van elkaar zijn is hiermee nog niet voldaan, want Nino en Eva zijn de kinderen van Bens zus Leontine. Maar aangezien het niet bepaald winstgevende baantjes betreft, nemen we nu maar aan dat de geest van de wet dit wel toelaat.

De kern van ons verhaal is natuurlijk dat wij namens alle betrokkenen, onze enorme dankbaarheid uitspreken voor al jullie hulp. We hebben in 2008 opnieuw elke twee maanden 800 euro overgemaakt, en in totaal 12 dozen met schoenen en kleren gestuurd. Verder blijkt dat er grote behoefte bestaat aan engelstalige kinderboeken. Die zijn we dit jaar ook begonnen te verzamelen en mee te sturen, evenals (lichtgewicht) speelgoed en knuffels.

De backbone van ons werk bestaat uit de vaste maandelijkse bijdragen. Kleiner en groter maken die het mogelijk om te ramen wat wij kunnen doen. Niet minder belangrijk zijn er daarnaast jaarlijkse bijdragen, incidentele bijdragen, giften van kinderboeken, speelgoed, knuffels, schoenen en kleding, subsidies voor de verzendkosten, en hulp door actie. In die laatste categorie willen we een paar mensen bij naam noemen vanwege het uitzonderlijke van hun hulp.

Het financieel jaarverslag is voor de vijfde keer belangeloos voor ons opgesteld door Mr J.J.Slof AA/FB te Loosdrecht en diens medewerkers. Willem de Groot heeft de website die hij voor ons gebouwd heeft en ons kado heeft gedaan verder onderhouden. Urmila Manniesing heeft ons voor de zoveelste keer geholpen bij het redigeren van de site. Ons bestuurslid Martha de Vreeze presteert al jaren bijzondere dingen op het stuk van fondsenwerving en op het stuk van beeldschoon gloednieuw schoeisel inzamelen. Maria Olieslagers heeft ons zulke hoeveelheden prachtige en handig gesorteerde kleding geschonken, dat wij nu voor het eerst echt voor jaren genoeg hebben, en wegens de begrensdheid van onze opslagcapaciteit tijdelijk op kleding een stop moeten zetten.

Dat geldt met nadruk niet voor schoenen: daar zijn we doorheen. En alle maten van 0 tot 39 blijven erg welkom. Ook erg welkom ( = dringend gewenst) zijn engelstalige kinderboeken tot 12 jaar.

Wij zijn meer dan dankbaar dat zo velen nu al ruim vijf jaar zo trouw zijn gebleven resp. geworden aan ons miniatuur goede doel. Voor de aardigheid een stuk uit een mailtje van Zoe van begin october.
Just a quick message I got the money and delivered to Deborah. She is very grateful for your continued support. She hopes to use part of the money to unblock a problematic drainage system before the rains come so that there is not stagnant water when the rains comes to attract mosquitos.
With the lifting of the adoption ban by the government recently she had two little girls from her orphanage adopted but again gained 3 more after that hahaha so she will use the rest of the money to get the kids who are between the ages 6, 9 and 11 into school like their friends. The kids are from one family they are HIV/AIDS orphans. She is grateful for everything you continue to do for her and her kids… I am grateful too. This money is really going a long way for Deborah.
Dan is er dit jaar een bijzondere eenmalige gift binnengekomen van 1000 euro, geschonken door de Kringloopwinkel in Laren, die dat twee jaar geleden ook al deed. Ditmaal hebben we voor deze gift, na raadpleging van Deborah en van enkele medebestuursleden, een aparte bestemming bedacht: dat is het plan dat is ontstaan uit het interview met Zoe, en waar we straks op terugkomen.
De essentiële gegevens uit het financieel jaarverslag vind je in de bijlage op de laatste bladzijde; en het volledige stuk, evenals alle bonnen en bankafschriften, blijven bij ons ter inzage. In dit verband vermelden we nog, dat onze stichting met ingang van 1 januari 2008 bij de belastingdienst is geregistreerd als ANBI ( = Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit is sinds die datum een voorwaarde voor de aftrekbaarheid van giften bij de aangifte voor de inkomstenbelasting.
Dan nu het interview met Zoe van december 2007. Vorig jaar hebben we daarvan het eerste gedeelte gegeven, over hoe zij het huis heeft leren kennen, voorbeelden van kinderen, hoe Deborah tot dit werk gekomen is (let op dat die naam in de naam van onze stichting, en ook van de website, zonder h gespeld wordt), de locatie van het huis, de hulp die Deborah ook buiten het huis geeft, de assistenten, de schaarse overige hulp, onze dozen, en Deborah privé. Dit vorrafgaande gedeelte is na te lezen op de website, knop Dagboek, Jaarverslag 2008.
Nu volgt het tweede gedeelte. B = Ben en Z = Zophele.
Adopties en pleeggezinnen

Z And the biggest adopters from this orphanage are Americans.

B How does she find those Americans?

Z It’s actually it’s.. they find her.

B How is that. Is she registered somewhere. Well, she is actually a member of the National association, what is it called again, League of orphanages. I saw it on the internet. Maybe that’s the root.

Z Yes, I think maybe that’s the root. And I think because it’s one of those orphanages that have young kids, and people want to adopt young. Others have been taken up by their relatives who are comfortable enough now to take care of the kid. And even when they are taken by the relatives she makes constant visits to make sure that they are being well taken care of. She keeps an eye. And if they’re not being taken care of , she goes back and retrieves the kid and takes them back to her.

B That does happen?

Z Yea, that does happen.

B So this vehicle is essential for her work.

Z Yes. Very essential.

Het huis

B So she rents this house. How does she pay for the rent.

Z Privately. Mostly privately, and at other times she asks people to contribute. And they’ve reduced the rent just for her, so that she doesn’t have to pay too much money.

B Who are the owners?

Z The owners are the council.

B Ah, that’s good. So the council contribute in that sense. And what means council; is that Lusaka council or Chilenje council.

Z Lusaka council.

B The big city council, the metropolitan council. Oh, I see.

Z Ya. It’s a small place. Very small. It’s cosy enough for the kids.

B Very small. It must be crowded. Very small for sixteen.

Z Ya.

B That’s why she wants a bigger place of course.

Z There is very little space. Because the houses, those houses were built a long time ago, and they were built for, ehm, they were built by the colonialists. So they are like for the townships, for the black people. So they are…

B Workers’cottages.

Z Yes, for the workers. So they are like very close to each other, and there is absolutely no space for anything…

B for gardening or so.

Z No. No. And when it’s wet the kids tend to get too dirty. Because the sand there is a orange soil. And that’s a horrible one, for when you step into the house from there you have all your marks of where you passed.

B So it sticks.

Z So it sticks. And to avoid that situation, and also to avoid the kids’ clothes getting dirty, and even…, she has put concrete. The whole yard is concrete. And that is to avoid that sand from entering the house, and the kids’ clothes from getting stained, because that soil can stain your clothes. So that makes it easier for her kids to keep their clothes cleaner than…Especially now that I think, that now that she has had tiles, because she is very happy about her tiles.

B Ya. That’s a good improvement. It’s also more hygienic for the children.

Z Ya. Ya.

B Say, a question beside the point, but. She is limited in her actions to this district, to Chilenje, because that is where she functions. So if she ever would manage to get a larger house, it would still have to be in the same district. Now, can you make a rough guess what a larger house in that district will cost to buy?

Z It’d probably cost like a hundred and fifty million kwatcha, which is how much… twenty, twenty-five thousand US dollars. And it would probably be even less expensive if she just built it. Had it built.

B Built it. So for twenty-thousand US dollars you would go quite a way. And then you would have just a simple building without electricity, without central heating..

Z No no. We don’t need central heating.

B No, but you would need electricity, an electric stove, running water,..

Z Ya, ya.

B But that is not included in the price you mentioned.

Z Everything is included.

B Everything would be included?

Z Yes, because she is buying it as a full, complete house. Everything should be there. Otherwise it would be cheaper than that. Ya.

B This is interesting, because to my mind this is the sort of amount we might at some time be able to save, you know.

Leeftijdsgrenzen

B So before Deborah took this up there was nothing.

Z There was nothing. There was nothing. And after Deborah started that was when most people started taking up kids and coming up with orphanages. After Deborah…

B So she was a bit of a pioneer.

Z Ya. Ya. So now we also have a Catholic, a big Catholic orphanage, which also has a lot of Americans adopting, adopting from there. Because they also want to bring down the.. Because they start from a year, but they are planning on bringing down their age to zero.

B Ah. That would be good.

Z So that would be good for Deborah, because then yea..

B It would lessen the strain.

Z So she has had a relationship with another Catholic organization called Kasisi Orphanage, which is run, it’s a school, a very highly rated school, it’s a boarding-school, and it’s run by Catholics. It’s.. I’m bad at distances, but it’s about thirty minutes outside, I think it must be South-East, or someway. But you head towards, partly you head towards the East. And that’s where is this Kasisi orphanage, and that’s where most of her bigger children go when they leave her.

B When they are twelve.

Z Yes. Because that’s where they can… They immediately go into a boarding-school, there’s a primary school and a boarding-school.

B Boarding-school meaning Secondary school.

Z Ya, secondary school. So they go there, and Deborah pays only a small, they organized that she pays just a small fee, and then the rest is covered by the Catholics. And also while they are going to school to learn in class, they are taught other skills like sowing..

B Professional skills.

Z Ya, professional skills. They are taught, the guys are taught how to be carpenters, how to be farmers, how to rear pigs, and till the land. Because whatever they eat they grow themselves. And that’s basically the Catholic school I went to, which is similar..

B Did you go to the same school..

Z No, it’s not. But it’s close, they are closely related. And we used to grow our own food.

B So they get an education as good as what you had, which is quite something.

Z Ya. So that’s good actually. The pass-rate is great, because Catholics are good, at least the Catholics back home are good with their education.

B That’s quite a tradition. I was educated by Catholics myself, I went to Catholic schools.

Z Ah, so you should know. Hahaha. Yea, so that’s what I like about it, that they get to go to Kasisi, and… Yea, and sometimes when I pass the orphanage, I find those that have already moved on into Kasisi , they still come back to see their fellow orphans. And Deborah loves them, and if there is enough space and time they spend the whole holiday there with their friends…

B O, marvellous. So she really needs a bigger house. Also for this reason. This is important.
Because they need social networks as well as professional skills.

Z Yea, yea. So you find them there, they are happy to be there. You can see that they are happy to be home, with their old friends, and catching up on this and that, yea.

Kinderboeken

Z And they love your books, which they look at even if they are in Dutch..

B Not in Dutch! That was by accident, that was one I overlooked. All I sent is the Beatrix Potter series.

Z Yea, I remember that. But there was one, the pictures…

B O yes, there was one I sent because I thought the pictures were nice enough.

Z Yes, where the pictures make sense. They liked that book too.

B So I continue sending books. OK, I must remember that.

Z Yes, you should, they appreciate that, because Zambia I think on the whole our reading culture is going down, and that‘s because you can’t find books, and if you do find them they are so expensive. So the culture we had of reading all these Ladybird books and .. is no longer there. So the schools, most of the government schools can’t afford to buy them if they do come across them. So the books that you sent really help, really really help. And ..

B Children do, at a learning age they do go to school and learn to read.

Z Yea, yea. And their helpers, they also read the books to them.

B I’ll make a point of sending more books.

Z Ya, you should.

B But up to the age of twelve. So not too sophisticated.

Z Yes. No.
B Because I have quite a few English books in store, but all of secondary school age, you see. So they are no use. Winnie the Pooh?

Z Ya, Winnie the Pooh would be all right.

We merken dat we het hier weer moeten afbreken, wil het geheel niet onleesbaar lang worden. Er komen nog stukken over Deborah’s busje, het ontbreken van subsidies, wat Zoe precies doet voor dit projekt, onze zorg over onze naderende ouderdom, en uitgebreid haar lofprijzing over wat jullie en wij doen. Dat gedeelte moet nu maar weer even wachten tot volgend jaar. En daarna zullen we er toch echt maar eens heen moeten om stof te verzamelen voor nieuwe verhalen. De gedachten gaan er op dit moment naar uit dat Ben en Nino dat zouden kunnen doen (de afspraak bestaat reeds, dat de contacten met darginds tot zijn portefeuille gaan behoren).

Nu het nieuwe plan. We hebben een aparte deposito-rekening bij de ASN-bank geopend om te sparen voor dat grotere huis. Van de benodigde 20.000 dollar (15.000 euro) staat een zesde deel, 2500 euro, daar sinds begin april al op. In de eerste plaats hebben we daar de genoemde extra gift van 1000 op gezet; en verder was er 1500 saldo dat we apart konden zetten zonder de periodieke overboekingen in gevaar te brengen. De oorzaak van dat saldo is uiteraard, dat we, als we geen tekorten willen kweken, noodzakelijkerwijs enige reserve moeten aanhouden. Deze reserve was aardig gegroeid, en was nog te gering om het periodieke bedrag te verhogen, maar onderhand te groot om niet apart te zetten voor meer rente.
Naast geld is er natuurlijk nog iets nodig om ooit dit plan uit te voeren. We halen nog een keer Zoe aan.
Thanks for your consultations, I thought it was a great idea and luckily after I consulted with Deborah she too loved the idea that you start the housing fund. She says she would love to one day have enough space for her kids and probably in a better neighborhood. It’s a great idea and has been welcomed warmly by everyone. I will look for someone trustworthy who can dedicatedly manage the large funds when the time comes. It will probably be someone we know not just because we will know that they are trustworthy but also because if we take a stranger they might want us to pay them for the work. So when the time comes I will definitely give you a name and CV of the person so that the person not only reports to Deborah and I but to you and your contributors too. I want it to be as transparent as possible as this will be a lot of money.
Het wachten is nu op ideeën om de resterende 12.500 euro in te zamelen. Verder zijn zoals gezegd op dit moment vooral schoenen van maat 0 tot maat 39 (alle soorten, gebruikt maar in goede staat) nodig, en engelstalige kinderboeken. Tenslotte zijn bijzonder welkom zuigflessen met spenen, en knotten wol.

Dit jaar heeft voor het eerst een van jullie buiten ons om een lading zuigflessen en spenen gestuurd. Zulke initiatieven zijn natuurlijk meer dan welkom, en dat geldt zeker ook voor de boeken en de knotten wol. Je kunt van ons altijd het adres krijgen waar het heen moet, en het e-mailadres van Zoe om verzending te melden en bericht van ontvangst te krijgen. Zij vindt dat prima en prettig.

Voor de bijlage met de cijfers zie ommezijde. Tot besluit van deze zijde een heel hartelijke groet van

Ben en Mieke.

Bijlage: accountantsrapport en Jaarrekening (samenvatting)

Accountantsrapport en Jaarrekening (samenvatting). NB: dit verslag gaat vergezeld van de mededeling, dat de stichting op grond van artikel 396 lid 1 van Boek 2 BW is vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant, en een accountantsverklaring derhalve ontbreekt.

1. Balans per 31 december 2008. Activa: liquide middelen 4.076 (31-12-2007: 3.267).
Passiva: vermogen 4.076 (31-12-2007: 3.267).
2. Winst- en verliesrekening 2008 Netto omzet: 5.653
Kosten 4.801
Bedrijfsresultaat 852
Resultaat 809

Toelichting op de activa Liquide middelen: Rabobank 842 (31-12-2007: 2.738).
Postbank 734 (31-12-2007: 529).
Deposito ASN bank 2.500
Totaal 4.076 (31-12-2007: 3.267)

Toelichting op de passiva Stand per 1 januari 3.267 (2007: 4.076)
Resultaatbestemming boekjaar 809 (2007: -809)
Stand per 31 december 4.076 (2007: 3.267)

Voor de volledigheid, en voor wie dat makkelijker mocht kunnen lezen, voegen we toe het overzichtje dat we zelf hebben ingeleverd en waarop deze stukken zijn gebaseerd:

saldo Rabobankrekening 31/12/07 2738,06
in (giften) 2704
in (rente) (pas na boekjaar binnengekomen) 0
in (van Postbankrekening) 0
uit (naar Postbankrekening) 1300
uit (naar deposito ASN tbv nieuw huis) 2500
uit (overgemaakt naar Chilenje) 800
saldo Rabobankrekening 31/12/08 842,06

saldo Postbankrekening 31/12/07 528,57
in (giften) 2948,95
in (rente) 0
in (van Rabobankrekening) 1300
uit (overgemaakt naar Chilenje) 4000
uit (kosten Postbank) 43,4
saldo Postbankrekening 31/12/07 734,12

saldo Depositorekening ASN 01/04/08 2500
saldo Depositorekening ASN 31/12/08 2500

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.