Jaarverslag 2007

Stichting Deborafonds
tot ondersteuning van het
Chilenje Transit Home
te Lusaka, Zambia
(directie Ms Deborah Chibonga).
http://www.deborafonds.nl
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Midden-Nederland 30193181

Ben en Mieke Bal-Nefkens
Dorpsstraat 79
3632 AS Loenen a/d Vecht
0294-23.38.70
benbal@caiway.nl

29 februari 2008

Aan al onze donateurs en andere helpers.

In dit verslag over 2007 gaan een paar bijzondere dingen gemeld worden, twee financiële en één inhoudelijk. Dus eerst de zogenaamd gewone dingen, een beetje kort. Zoals vorig jaar aangekondigd hebben we dit jaar elke twee maanden 800 euro overgemaakt, en dat gaat goed: er zijn donateurs bijgekomen en geen afgehaakt. We hebben opnieuw 12 dozen met schoenen en kleren gestuurd die zijn aangekomen. We zijn dankbaar voor jullie steun aan dit project dat, hoe klein van omvang het ook is, voor de betrokkenen onschatbaar veel betekent; daarover volgen straks wat meer concrete details dan voorheen.

Ter wille van onze eigen motivatie herhalen we dat we werken volgens de formule dat 100% van jullie bijdragen rechtstreeks het weeshuis bereikt, met uitzondering alleen van de bankprovisie van de overboeking bij het GWK in Utrecht, en dat dus geen verdere onkosten voor rekening van het fonds komen. Die vormen onze bijdrage, en, daarginds, ook die van de contactpersoon, Zoe, die het geld van de bank haalt en de dozen van het postkantoor, en naar Deborah brengt.

Het financieel jaarverslag is voor de vierde keer belangeloos voor ons opgesteld door Mr J.J.Slof AA/FB te Loosdrecht en diens medewerkers. De essentiële gegevens daaruit vind je in de bijlage aan het eind, en het volledige stuk, evenals alle bonnen en bankafschriften, blijven bij ons ter inzage. In het stichtingsbestuur is dit jaar geen wijziging gekomen. Nog steeds hebben we nog nooit vergaderd bij gebrek aan agende. Nog steeds zoeken we (aanzienlijk) jongere bestuursleden die bereid zijn en het leuk vinden om ooit-ooit het beheer van ons over te nemen.

Iemand vroeg ons dit jaar: hoe weet je zo zeker dat Zoe en Deborah al dat geld niet gewoon in eigen zak steken. Trouwens, ook wijzelf zouden natuurlijk best onder datzelfde hoedje kunnen spelen. Het is niet beleefd, noch vriendelijk, noch doelmatig, om in zo’n gesprek te zeggen: hoe weet jij zo zeker dat je man niet vreemd gaat; maar het is natuurlijk wel min of meer hetzelfde soort vraag. Blijkbaar vertrouwen jullie ons. En blijkbaar vertrouwen jullie het oordeelsvermogen waarmee wij Zoe evenzeer vertrouwen, én het oordeelsvermogen waarmee wij het oordeelsvermogen vertrouwen waarmee zij Deborah vertrouwt! Het is wel een voordeel dat de lijnen zo kort zijn. We vermoeden trouwens dat we met wat volgt aan jullie vertrouwen wel weer enig voedsel zullen kunnen geven.

Opnieuw: dank jullie wel voor alles: de periodieke en incidentele kleine en grote financiële bijdragen, de subsidies, de accountantshulp, het instandhouden van de website en de hulp bij het beheer daarvan, de levering van kleren en schoenen, en de hulp bij het sorteren daarvan en bij het inpakken van de zendingen. Niet te vergeten de aanmoedigende commentaren die we langs verschillende wegen geregeld ontvangen. Onze betuiging van dank kan niet iedereen bereiken, omdat we niet alle leveranciers kennen van de plastic tassen die af en toe aan de voordeur hangen, en die maken dat onze voorraden maar niet willen slinken, en dat we geen inzamelingsacties meer hoeven te organiseren.

Dan nu de bijzondere gebeurtenissen van 2007: opnieuw een extra gift, opnieuw een subsidie, en tenslotte het bezoek van Zoe aan ons.

Gift

Via onze donateurs Peter en Mildred Mampaey ontvingen wij een eenmalige gift van 1000 euro van de ‘Bruno Beer pot’ van de firma Iteb Schadeservices te Gouda, waar Peter directeur was. Dit is een pot waarin medewerkers storten wanneer zij voor privé zaken gebruik maken van het copieerapparaat etc. De opbrengst van deze pot gaat eens in de zoveel tijd naar een goed doel. Deze keer was dat ‘ons’ weeshuis. Over de besteding van dit geld citeer ik Zoe:

I just spoke to Deborah and she is very enthusiastic about the prospects of getting an extra
1000 euros. She said the first major pressing issues now would be put a geyser in the house,
a thing that they have never done. She said each winter they have large electricity bills
because of using the stove to boil water for the many kids to use for bathing, so she said as
we approach winter this would be very helpful and for many years to come.

Secondly, she has plans of putting floor tiles in the whole house to make it easier for them to clean the house, as the floor they currently have is very difficult to clean and keep clean. So the money will go to buying the tiles, the glue and also for paying the hiring of workers.

Thirdly she wants buy four new tyres for their vehicle.

She says she will then use the remaining money for extra warm things that the children may
need as she prepares for winter, especially blankets because last year she unexpectedly
received more kids who ended up sharing, which she thinks is not hygienic.

Van tegels, geiser (volgens ons een boiler, maar goed) en busje heeft Zoe later foto’s gemaakt die je nu op de website kunt bezichtigen (www.deborafonds.nl, debora zonder h), in het album ‘tegels bus en boiler’, waarin ook nog een aantal kiekjes van de kids. Over het gebruik van de site citeren wij onszelf:

In het menu waar je het eerst terecht komt, vind je onder knop Dagboek onze diverse teksten en de filmpjes uit 2004. Onder knop Fotoalbum vind je de titels van de series foto’s die er op staan. Een knop die je aanklikt wordt onzichtbaar, maar dat geeft niet. Als je een serie foto’s oproept door op de titel ervan te klikken, kun je elke foto vergroten door erop te klikken. De vergrote foto is soms minder scherp; maar als je hem nogmaals vergroot wordt hij schermvullend en wel weer scherp. Dus. De rest van de handleiding voor de website vind je op de eerste bladzijde van ons jaarverslag voor 2005, desgewenst op de website na te lezen (onder Dagboek).

Subsidie

In 2006 ontvingen wij een eenmalige gift van 500 euro van de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes, met als bestemming de financiering van de portokosten van de dozen met kleren en schoenen. We wilden dat bedrag pas opnemen als we het hadden opgemaakt, en vandaar dat het het slotsaldo van vorig jaar flatteerde. Dit jaar was het zover. Toen we ter afrekening de verzendbonnen aan de subsidiegevers hadden opgestuurd, kregen we het bericht terug dat ons door dezelfde gever opnieuw hetzelfde bedrag voor hetzelfde doel was toegekend. Men begrijpt wel hoe blij we daarmee zijn; en dat het slotsaldo van 2007 hierdoor opnieuw geflatteerd is.

Zophele’s bezoek

Vorig jaar kondigden we aan dat Zoe van plan was ons in de zomer op onze uitnodiging te bezoeken. Het is de derde week van december geworden. In het Transit Home hangt nu een foto aan de muur van Zoe met ons, staande op natuurijs op een zijwatertje van de Oude Rijn in Woerden, een wereldwonder. Voor de aardigheid hebben we ook deze foto op de site gezet, in het album ‘Zoe en wij op natuurijs’.

Het was voor het eerst sinds we met dit project begonnen dat we Zoe in den lijve ontmoetten. Ze heeft een week bij ons gelogeerd, en verder bij haar zus die in Nederland woont. Ben heeft de gelegenheid gebruikt om haar een vrij uitgebreid interview af te nemen over allerlei aspecten van de zaak. Uit dat gesprek volgen hier een aantal passages. Wie niet makkelijk genoeg Engels leest om deze verhalen goed te volgen, is welkom om zulks te melden; wij zullen dan met plezier een smakelijke vertaling verzorgen.

Hoe Zoe het huis heeft leren kennen

B How did you ever find it.

Z I found it when I was a journalist, and I was used to work as a journalist for our national broadcasting corporation, and we were asked to cover an event, there was a donation by a Christian organisation, they were donating to the kids, for them to have a Christmas party. So they bought in a lot of varieties of foodstuffs for the kids, and that’s how come I came to know about this orphanage.

B So you already knew them when I asked you to look around.

Z Yea, I already knew they existed. Actually I know five or six orphanages. But I thought this was special because it’s the only orphanage that takes up kids from zero to about twelve. The other orphanages don’t want to take up kids that young.

Voorbeelden van kinderen

B And there are foundlings found that are that young.

Z Yea yea.

B But what happens to the other very young, baby foundlings. They are not taken up by the other orphanages.

Z Usually what they try to do is they try to as much as possible to find their relatives. Find somebody who can at least take care of them, as much as possible, and then they provide from the house, they take food for the young at their relatives’ homes. But for those that they completely cannot trace anybody, then they take care of…Or special cases, where, like I was telling you about the other young child now, who is at Chilenje Orphanage, whose mother has been jailed. And none of her relatives want to take care of her. They brought her. So somebody took her daughter to.. Yea, and explained the situation. And in those cases Deborah has no choice but to just take them on.

B Deborah’s establishment is known about the district.

Z Yes. Yes.

B And it sort of covers the Chilenje district.

Z Yes. People know about it, for example, recently there was a child who was abused by the parents. The child was burned. His hands was burned because he took food from the house without permission. So they put his hands on a brazier that burnt his… So, somebody in the neighbourhood went and told Deborah that this is the situation, and Deborah went and told the police, and the police said for now, until this case is sorted out, we want this child to live in her care.

B Temporarily.

Z Yes. So the child is in Deborah’s care until the police can sort the case out, because now it has gone to court, that’s a big thing. Burning a child’s hands is a serious offence, so. Then probably after it is known what will happen to the parents, that’s maybe when Deborah can start talking to the parents’ relatives, that they take up the child that Deborah is taking care of the child right now. Ya.

B So that’s why it’s called Transit Home, meaning that they are there temporarily, until definitive solutions have been found.
Z Yes. The child that was burnt is the most severe case so far. She also has children that have been abused by their parents of guardians, some sexually abused others physically abused. Another severe case is a baby (3 months) that was taken there. Apparently he is suffering from meningitis, he was taken there by the mother who apparently had been sexually abused by her father together with her other sister, and when she fell pregnant her mother didn’t want anything to do with the newly born but was ready to take care of her sexually abused child. So the girl who is still confused coz she doesn’t know how to relate to a child fathered by her father went and dumped the kid at the orphanage. Very sad, but this has apparently become a common trend in the townships. Fathers raping their daughters.
The children are taken to her home either by the social welfare, by guardians who fail to take care of the children, some she finds on the streets or have been dumped at garbage dumps or in pit latrines (a common trend by young mothers who don’t want to drop out of school) and others by the Church. Because of space she tries as much as possible to help kids with special cases. And usually she will try to track down a child’s relative and if that fails will keep them; but if she manages to find the next of kin, and if they are not willing to take up the child due to economic hardship she will either take the child or try to provide for the child at its guardians’ home, which means regular visits to that home to ensure that child is being properly looked after. For example the youngest baby (4 months) was brought to Deborah because the mother was slapped with a long jail sentence…
Hoe Debora tot dit werk gekomen is
Z Deborah got involved I think, because she is apparently an HIV/Aids orphan herself. Her parents died when she was 37 years old, and one of them had contracted the virus through a suspected blood transfusion after an illness. She has worked in the Ministry of Community and Development, where she did a lot of projects helping out kids in different situations, so when she retired, she decided to find a place where she could continue doing what she loved most, which was taking care of what she termed as vulnerable children. And she and her husband found the same place, and the husband has supported, but not entirely, because he has got a job somewhere, but he supports her emotionally and, ya…

Locatie van het huis

Z So she found a place which is in a high density area, and, that’s because most of these cases are found in such areas in Zambia, and also it was going to be cheaper for her to maintain a house like that, in that area. And, yea, so she found, yes, I think it a four.., yes, four bedrooms, though she has turned one into like a playroom for the kids, yea.

Hulp buitenshuis

Z When she started that place she only had four kids. And she said she is amazed at how many kids now come to the orphanage. And some, when there is absolutely nowhere to keep them, she has to turn somewhere and say: take care of that child from the home, and I shall do what I can do by providing you with food. Because usually that’s the biggest issue is that I can’t feed my child.

So she finds ways of providing for those kids from the relatives’ houses where they are staying. And then when there is room, she goes back there. And she monitors how the kids are being kept by their relatives. But if she sees that things are not going on well she just has to create space in her orphanage. And she has done that several times.

De assistenten

B So she has to travel around quite a lot.

Z Yes.

B And who looks after the children while she is away?

Z She has four assistants, who are voluntary helpers, from the neighbourhood. And I think two sleep there, to take care of the kids at night. Deborah doesn’t live there, she lives somewhere else with her family.

B She has children too?

Z Yes. So every day she has to drive there, and be with the kids from about six o’clock in the morning, until they have their dinner which is about seven, and then she goes back home, and after that the kids are in the hands of those two volunteers who stay the night. And basically they don’t get paid, because they are doing it out of their own free will, and they should be between the ages of forty and fifty.

B They have been just found by Deborah.

Z Yes, and they all have raised kids before, so they know, they have a lot of knowledge about child caring, what the child is suffering from, so, yea. So that has made life much easier for Deborah, because she has to find time to take care of the kids, find time to get their next meal, clothing, and all that, so that’s why your help has been so valuable, because she knows that every two months I can budget for this, and it will happen. She has had several people who would promise OK, we’re going to do this for you; but it has never materialized. But with you she is so confident that at the end of two months she is going to get this… Yes, something she can really rely on, and she always tells me she can never explain how grateful she is.

Overige hulp

B And she is not supported in any way by municipal authorities or what?

Z They supported her here and there, but it hasn’t been consistent, consistent enough for her to sit back and say I don’t need to solicit for things from anywhere else, because it’s running. It’s not structural. So sometimes it comes, sometimes it doesn’t come. And then there are always budgetary issues that she is faced with. Every now and then she is writing letters to different organizations, especially international organizations like Unicef, World Food Program, to ask them for maize meal for her. For at least when she has maize meal she knows that there is food. Whether or not she can give them vegetables, as long as there is maize meal, for any Zambian, then they know they are OK.

Onze dozen

Z And the boxes that you send go a long way. They go a long way because she sometimes gives certain clothes to kids, and then immediately after that there is more coming in who have absolutely nothing. And she has to…she needs more clothing every now and then to give to those others that are coming in as new children at the house, so…

B So she could actually do with more of our boxes, could she?

Z I think what you are doing now is fine, because…

B Except for one aspect, I don’t know about the ages of the kids now. That keeps changing all the time. So we never know what the situation is now, to remember at the selection of what things to send.

Z I think now she has three babies who should be between a month and five months I think. And then the rest, the majority are between four and eight. Right now. And then she has a few that are about ten to twelve.

B I see. So it is still the situation that all the sizes are all right. OK. That makes it easier for us.

Z Yes, just target it between zero and twelve all the time, and there will be definitely be something for..

B And everything will be all right. OK. That’s reassuring.

Z Yea. And there are more girls than boys. But then it doesn’t matter. Most clothing is suitable for both. Most clothes are unisex, so that has never been a problem. And she is also happy that usually you send clothes according to the weather, so that helps a lot.

Deborah privé

B How old are her own children?

Z I’m not sure how old her own children are, but they should be, they must be teenagers.

B I see. But she doesn’t have much time for them.

Z No, that’s because I think from some of the conversations I have with her it’s like, they’re at college. So. They hardly want to spend time at her house anyway, so she doesn’t mind.

De assistenten

Z But I must say that, well, God works in different ways. Because the four women that she has that are working for her are so good that you can actually see the relationship that they have with the kids. It’s unbelievable. Once I witnessed the arrival of one of the kids that was being brought in. And the way they took care of the kid, they took him in their arms like they had known this child for ever. It’s like they fell in love with the kid immediately they entered the gate. So you see that thing, and I think that’s why now, like the way it’s running now, the kids don’t want to run away. Because they feel at home.

B That’s fantastic. That’s as it should be.

Z Yes. They actually cry when some of them, their parents or relatives have come to pick them up. They don’t want to go.

Hier stoppen we even. We hebben nog stof genoeg, maar het wordt te lang. Volgende keer meer over: adopties, het busje, het huis, de mogelijkheden van een groter huis, de middelbare school en de contacten met de ex-pupillen, leesboeken, wat Zoe precies doet voor ons, en over dit project in zijn geheel.

Nu vermelden we nog even dat Engelstalige kinderboeken uiterst welkom zijn (leeftijd 0-12, Winnie The Pooh mag ook, en taalloze of anderstalige plaatjesboeken ook), dus wie iets over heeft of weet, graag. Verder zuigflessen met spenen.

Als we hier afsluiten, kan de bijlage keurig op de ommezijde. Dus: een hartelijke groet van

Ben en Mieke.

Bijlage: accountantsrapport en Jaarrekening (samenvatting)

Accountantsrapport en Jaarrekening (samenvatting). NB: dit verslag gaat vergezeld van de mededeling, dat de stichting op grond van artikel 396 lid 1 van Boek 2 BW is vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant, en een accountantsverklaring derhalve ontbreekt.

1. Balans per 31 december 2007. Activa: liquide middelen 3.267 (31-12-2006: 4.076).
Passiva: vermogen 3.267 (31-12-2006: 4.076).
2. Winst- en verliesrekening 2007 Netto omzet: 5.928
Kosten 6.800
Bedrijfsresultaat -872
Rente 63
Resultaat -872
Toelichting op de activa Liquide middelen: Rabobank 2.738 (31-12-2006: 2.634).
Postbank 529 (31-12-2006: 1.442).
Totaal 3.267 (31-12-2006: 4.076
Toelichting op de passiva Reserves begin boekjaar: 4.076
Resultaat -899
Reserves einde boekjaar 3.267

Voor de volledigheid, en voor wie dat makkelijker mocht kunnen lezen, voegen we toe het overzichtje dat we zelf hebben ingeleverd en waarop deze stukken zijn gebaseerd:

saldo Rabobankrekening 31/12/06 2633,98
in (giften) 1740,56
in (rente) 63,52
in (van Postbankrekening) 0
uit (naar Postbankrekening) 1700
saldo Rabobankrekening 31/12/07 2738,06

saldo Postbankrekening 31/12/06 1441,55
in (giften) 4187,7
in (rente) 0
in (van Rabobankrekening) 1700
in (portokostensubsidie 40-dagen-actie Laren Blaricum Eemnes) 500
uit (portokostensubsidie voor besteding) 500
uit (debetrente) 0,68
uit (overgemaakt naar Chilenje) 6800
saldo Postbankrekening 31/12/07 528,57

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.