Jaarverslag 2005

Stichting Deborafonds
tot ondersteuning van het
Chilenje Transit Home
te Lusaka, Zambia
(directie Ms Deborah Chibonga).

Ben en Mieke Bal-Nefkens
Dorpsstraat 79
3632 AS Loenen a/d Vecht
0294-23.38.70
benbal@caiway.nl
http://www.deborafonds.nl

21 maart 2006

Aan alle supporters.

Weer tijd voor een jaarverslag. Dank jullie allemaal heel erg voor de voortgezette steun.

Hierboven zie je dat ons e-mailadres is veranderd. Sterker nog: we hebben een website. Dat is een kado van onze donateur Willem de Groot, die een bedrijf heeft dat op bestelling kado-websites maakt. Onze eerdere rondzendbrieven en het vorige jaarverslag kun je op deze site nalezen, evenals wat je hier leest. Bovendien kun je er alle foto’s en de twee filmpjes zien die Goof van de Winkel twee jaar geleden in het Transit Home heeft gemaakt. Tenslotte een nieuwe serie kleurenfoto’s die Emiel de Weerd afgelopen mei heeft gemaakt van de kinderen, het huis en de omgeving. Ook Deborah, de weeshuismoeder, is ditmaal te zien: zij is de dame met de bloemetjesbloes.

Voor geschoolde internetters wijst de website zichzelf de weg. Voor de lagergeschoolden zoals wijzelf ook zijn volgen hier nog een paar aanwijzingen.

Op de startpagina zie je linksboven een menu. De twee opties Dagboek en Fotoalbum zijn daarin vooralsnog het interessantst. Onder Dagboek vind je alle teksten, maar ook de twee filmpjes. Onder Fotoalbum vind je de drie series foto’s. Op de titels links kun je kiezen welke serie je wilt zien. De foto’s worden vervolgens klein gepresenteerd; een klik in het plaatje vergroot het, en nog een klik maakt het schermvullend. Daarna kun je bovenaan kiezen om naar de volgende foto te gaan, of terug naar het overzicht van het hele album.

In het openingsmenu vind je verder nog een optie Gastenboek waarin je eventuele commentaren kunt noteren, en een optie Email, waarmee je ons rechtstreeks kunt mailen; deze mail wordt automatisch doorgestuurd naar ons bovengemelde privé-mailadres. De optie Mailinglist tenslotte maakt het mogelijk dat wij electronisch berichten aan jullie rondsturen. Voorlopig sturen we dit jaarverslag op papier rond, ter wille van het grotere leesgerief en daarmee de hogere leeskans.

Jullie giften hebben het mogelijk gemaakt onze tweemaandelijkse overboeking van 600 euro het hele kalenderjaar voort te zetten, en ook in het nieuwe jaar zijn we op dat nivo doorgegaan. Deze stortingen dienen ter ondersteuning van de dagelijkse uitgaven aan medische zorg, schoeisel en kleding, schoolgeld, assistentie, onderhoud en inrichting. Vele malen heeft ons extra dank terug bereikt omdat wij de enige vaste bron van inkomsten zijn. Ze maken, de kinderen en de buurtmoeders, zelf kleding en huishoudelijke voorwerpen om te verkopen. In hoeverre er sprake is van overheidssteun moeten we nog eens vragen. In elk geval wordt er daarginds flink voor ons allen gebeden.

In april 2004 waren we begonnen met geregelde verzending van een 5 kilo-doos met gedragen kinderschoenen in goede staat en dito kleding. Dat is dat hele jaar goed gegaan; en in 2005 is daar een grote bijdrage aan splinternieuwe schoenen bijgekomen, zoals in ons vorige jaarverslag al is vermeld.

In 2005 is in deze activiteit de klad gekomen. Steeds minder dozen kwamen daarginds aan. Voor de zomer hebben we het opnieuw geprobeerd; toen kwamen er van de zeven dozen twee aan. Maar daarvoor zijn de verzendkosten te hoog (dik 20 euro per zeepost, en ca 30 door de lucht).

Na een flinke pauze waarin de dieven ons hopelijk ontwend zijn, en na overleg met onze contactpersoon Zophele, zijn we onlangs weer begonnen. Zophele heeft een indringend gesprek gehad met het postkantoor. Daar heeft men beloofd een pas in gebruik genomen gecomputeriseerd traceersysteem te zullen aanwenden bij alle toekomstige gevallen van vermissing. Verder zijn we begonnen de dozen met viltstift doorlopend te nummeren, zodat we iets exacter overzicht houden. De eerste twee, priority verzonden, dozen, zijn in de recordtijd van twee weken aangekomen, dus we hebben weer moed.

Omdat deze verzendingen duur zijn, zijn we dankbaar voor de sponsoring van verzendkosten die we van verschillende kanten mochten ontvangen.

Onze voorraden zijn nog ruim genoeg voor heel wat dozen. En voorlopig hoeven we geen nieuwe actie te ondernemen om aan schoenen en kleren te komen, want nog steeds hangt er om de zoveel tijd een plastic tas aan de voordeur of staat er een doos in ons tuinprieel.

Evenals vorig jaar is een Accountantsrapport en Jaarrekening over 2005 voor ons opgesteld door Mr J.J.Slof AA/FB te Loosdrecht, die dit belangeloos heeft gedaan. Een bijlage hieronder bevat de essentiële gegevens. Uiteraard zijn en blijven alle stukken, bonnen en bankafschriften bij ons in te zien.

We zijn iets dichter genaderd tot de wettelijke norm voor de samenstelling van het stichtingsbestuur door de toetreding van Petra Zwaan te Purmerend en Steven Broers te Vleuten.

Een bijzondere uitgave en een bijzondere gift moeten iets uitgebreider vermeld worden.

In ons vorige jaarverslag maakten we melding van een langdurige ziekte van Deborah. Uiteindelijk bleek dat bezoek aan een specialistische kliniek nodig was dat ze niet kon betalen. Geen Zorgstelsels daar. We hebben toen de vrijheid genomen uit het fonds een extra storting van 600 euro te doen (het geschatte tekort voor behandeling). Omdat er zonder Deborah geen Transit Home zou zijn, hebben we deze uitgave onder de 100%-garantie laten vallen (die immers inhoudt dat elke cent van jullie bijdragen, met als enige uitzondering de provisie van de bank voor de overboekingen, ter plekke terecht komt). Het bleek dat ze een nier-infectie had. Die is met succes behandeld, en ze is hersteld.

Wat betreft de bijzondere gift drukken we hieronder de begeleidende tekst af die we ontvingen van onze donateur Ria van Eck, en die voor zich spreekt.

Aan: beheerders Deborafonds
Betreft : nalatenschap Vitor

Vandaag stortte ik E. 390,50 op de rekening
van het Deborafonds. Dit is de opbrengst van de
verkoop van een deel van de sieraden die ik in
bewaring had van mijn vriend Vitor Felix do Monte
(Lissabon 1952-Amsterdam 2005). Vlak voor zijn
overlijden vroeg hij mij deze te gelde te maken en
de opbrengst ervan te bestemmen voor de kinderen
van de Derde Wereld.
De sieraden hadden een grote emotionele waarde
voor Vitor omdat ze toebehoord hadden aan de vrouw
die hij moeder noemde. De vrouw die hem, een wees,
een liefdevol tehuis bood, opdat hij zijn hele
leven terug kon kijken op een gelukkige jeugd.
Dat deze jeugd werd doorgebracht in Zuidelijk
Afrika (Mozambique) maakt het des te meer passend
dat de opbrengst van deze sieraden nu via het
Deborafonds ten goede komt aan de weeskinderen
van nu in Zuidelijk Afrika.

Laatste speciale vermelding verdient dat rond de Kerst Zophele met een paar vriendinnen een kerstfeest in het Transit Home op touw heeft gezet met kadootjes voor de kids. We hebben daar buiten het fonds om ook iets aan bijgedragen. Helaas viel de zaak in het water doordat het hevig onweerde en de stroom uitviel. Daardoor heeft Zophele ook geen foto’s kunnen maken, die we graag hadden gezien en op de website gezet. Volgende keer beter.

Het is wonderlijk om te bedenken dat dit hele project totaal onmogelijk zou zijn geweest zonder de e-mail, die ons verbindingsmiddel vormt met onze contactpersoon ter plaatse. Daarentegen vinden we nu zelf naïef de gedachte die we twee jaar geleden hadden, om op den duur deze verslagen electronisch te gaan rondsturen. We zijn er inmiddels achter hoeveel prettiger papier leest dan het scherm. Niettemin: als er iemand is die het net zo lief over de mail ontvangt, laat het vooral weten, scheelt 39 cents. Dat zal dan het begin worden van het actieve leven van de electronische mailing-list op de website.

We gaan hiermee door, en we hopen jullie ook. Dank je wel!

Een hartelijke groet van

Ben en Mieke.

PS. Drie huishoudelijke punten.
1. Voor de bijlage met de samenvatting accountantsrapport en jaarrekening 2005 zie onder.
2. Het postbankrekeningnummer van de stichting is onveranderd 4263322 Stg Deborafonds (zonder h) te Loenen a/d Vecht, en wie de Rabobankrekening gebruikt mag dat als voorheen blijven doen.
3. Graag herhalen we, dat als je ooit hoort van mensen die Zambia gaan aandoen en die genegen zijn met ons contact te hebben, we daar heel graag van horen.

Jaarverslag 2005 Stichting Deborafonds.
Bijlage: Accountantsrapport en Jaarrekening (samenvatting).

1. Balans per 31 december 2005. Activa: liquide middelen 1.595 (31-12-2004: 1.583).
Passiva: reserves 1.595 (31-12-2004: 1.583).
2. Winst- en verliesrekening 2004 Ontvangsten: donaties 4.198
Uitgaven: bijdragen tehuis 4.200
Resultaat -2
Financiële baten en lasten: bankier
14
Resultaat 12

Toelichting op de activa Liquide middelen: Rabobank 419 (31-12-2003: 155).
Postbank 1.176 (31-12-2003: 1.428).
Totaal 1.595
Toelichting op de passiva Reserves begin boekjaar: 1.583
Resultaat 12
Reserves einde boekjaar 1.595

Voor de volledigheid, en voor wie dat makkelijker mocht kunnen lezen, voegen we toe het overzichtje dat we zelf hebben ingeleverd en waarop deze stukken zijn gebaseerd:

saldo Rabobankrekening 31/12/04 155
in (giften) 1549,38
in (rente) 14,07
uit (naar Postbankrekening) 1300
saldo Rabobankrekening 31/12/05 418,45

saldo Postbankrekening 31/12/04 1427,59
in (giften) 2648,65
in (rente) 0
in (van Rabobankrekening) 1300
uit (overgemaakt naar Chilenje) 4200
saldo Postbankrekening 31/12/05 1176,24

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.